Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nordic Soya U:gissa hakee muutosta ympäristölupaan

Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa on vireillä Nordic Soya Oy:n ympäristöluvan muutoshakemus. Hakemus koskee soijajalostamon toimintaa Orivolla Uudessakaupungissa. Ympäristöluvan muutosta haetaan, koska nyt voimassa oleva ympäristölupa ei vastaa kaikilta osin laitoksen tämän hetkistä toimintaa. Nykyinen ympäristölupa on myönnetty vuoden 2012 lopulla aiemmalle toimijalle Finnprotein Oy:lle. Laitos on ollut Nordic Soyan omistuksessa vuodesta 2015 alkaen, tuotantotoiminnan se on aloittanut vuonna 2016. Soijajalostamon pääraaka-aine on soijapapu. Lupahakemuksessa esitetään toiminnan muutoksena, että soijapavun ohella tuotannon raaka-aineena voitaisiin käyttää myös rypsiä ja härkäpapua. Rypsi- ja härkäpapuraaka-aine hygienisoidaan laitoksella salmonellavapaaksi kemikaalittomalla lämpökäsittelyllä laitoksen heksaaniuuttamossa. Hakemuksessa esitetään myös, että laitoksen jäähdytysvesijärjestelmän blowdown-vedet voitaisiin yleisen viemäriverkon sijaan johtaa hallitusti hulevesiojaan, joka virtaa Sirppujokeen. Hakemuksen mukaan jäähdytysvesi ei sisällä sellaisia määriä vesiympäristölle haitallisia aineita, jotka voisivat päätyä Sirppujokeen asti. Hakemuksessa esitetään muutosta heksaanin ja etanolin päästöraja-arvoihin. Nykyiset ominaispäästöraja-arvot ehdotetaan korvattavaksi kokonaispäästöraja-arvoilla. Lisäksi tarkkailumääräyksiin esitetään joitakin muutoksia.