Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Puheenjohtajat hehkuttavat hyvää yhteishenkeä – Kuntien kärkipoliitikoilla vain vähäisiä muutostoiveita

Maskun kunnanhallitusta luotsaa vaalikauden viimeisen vuoden Susanna Lehtojärvi (kok.). Naantalin valtuustossa päätöksiä nuijii pätkäpestissä Kimmo Aho (sd.). Molemmat uudet puheenjohtajat viittasivat Vakka-Suomen Sanomien kesähaastatteluissa siihen, kuinka tärkeää on puoluerajat ylittävä yhteistyö kunnallisessa päätöksenteossa. Vakka kysyi alueen johtavilta luottamushenkilöiltä, kuinka heidän kotikunnassaan sujuu poliittinen yhteistyö. Antti Ääritalo (kok.), Kustavin hallituksen puheenjohtaja: – Vaalit Kustavissa käydään puolueiden välillä ja muuna aikana on vain Kustavi-puolue, jolloin kaikki pyrkivät ajamaan kunnan etua. Tästä ovat tuntuneet olevan muutamat muut kunnat jopa kateellisia.  En koe, että puolueiden välillä olisi ongelmia. Tämä johtuu siitä, että valtuustossa vain kolme eri puoluetta. – Kustavi on pärjännyt melko hyvin tällä tavalla enkä lähtisi suuremmin muuttamaan. Ennemminkin näen pelkona yhteen hiileen puhaltamisen vähenemisen. Ennen oltiin paljon enemmän tekemisissä kokousten ulkopuolella eri puoluekannasta riippumatta. En tiedä, johtuuko näkemys siitä, että on ollut jo niin kauan mukana politiikassa ja näkee kehityksen pidemmältä aikaväliltä. – Kunnan kehityksen kannalta on äärimmäisen tärkeää käydä näitä epävirallisia keskusteluja eri henkilöiden kanssa puoluekannoista riippumatta. Tämä on ollut Kustavin vahvuus ainakin ennen. Puoluepolitikointi on ollut vähäistä, mutta vaalien ennen sitä aina jonkin verran esiintyy. Näitä viitteitä näyttäisi olevan ilmassa. Maija Salo (sd.), Maskun valtuuston puheenjohtaja: – Yhteistyö puolueiden välillä on toiminut hyvin. Siitä on esimerkkinä vaalien jälkeen valtuustoon valittujen kaikkien puolueiden edustus kunnanhallituksen pöydän ääressä. Valtuustossa on enemmän kuin kaksi varapuheenjohtajaa. Näin pienimmätkin puolueet saavat tietoa ajankohtaisista asioista. Ei mikään päätöksenteko ole ruusuilla tanssimista. Kompromisseja pitää osata neuvotella vaikeissakin asioissa. Maskussa on voitu luottaa puolueiden välisiin neuvottelutuloksiin. Nyt se luottamus on särkynyt. Tämä tuo varmasti tulevien kuntavaalien jälkeisiin neuvotteluihin jännitteitä. – Puolueiden pitäisi enemmän tavata keskeisistä asioista päätettäessä, kuten vuonna 2017, kun luonnostelimme kuntamme strategiaa. Yhteisiä linjauksia tulisi luottamushenkilöiden valmistella myös silloin, kun ylikunnallisia neuvotteluja käydään. Kannatan vapaamuotoisten tapaamisten lisäämistä, sillä ne ovat usein hedelmällisiä kuntalaistenkin kannalta. – Keskeisten päättäjien ja kunnanjohtajan vaihtuminen on tuonut työskentelytapoihin muutoksia ja hidastanut yhteydenpitoa. Ryhmien tapaamisia ei ole kuin muutama vuodessa eli yhteydenpito on ollut heikkoa. Valtuuston kokoonpano uudistui merkittävästi vuoden 2017 vaaleissa ja se saattaa selittää osaltaan heikkoa yhteydenpitoa. – Ihmettelisin, jollei puoluepolitikointia tapahtuisi. Ikävintä on, jos päättäjä kritisoi omia päätöksiään somessa tai lehden palstalla yrittäen vapautua sitä kautta päätöksenteon vastuusta. Mielipiteiden kertominen ei saisi vääristää jo päätettyjen asioiden todenperäisyyttä. Pekka Myllymäki (kesk.), Mynämäen hallituksen puheenjohtaja: – Valtuustokauden alussa Mynämäki valmisteli kaikkien puolueiden yhteistyöllä valtuustostrategian. Kuntavaalituloksen mukaisesti puolueet saivat tuoda näkemyksensä valtuuston linjattavaksi. Havaintoni on se, että muissa puolueissa on hyvin paljon samoja ajatuksia kuntamme kehittämiseksi. Tämä lienee tyypillistä kaltaisellemme maaseutukunnalle. Yhdelläkään puolueella ei ole määräävää enemmistöä ja keskustan rooli on olla kokoava voima. – Ehkä selkein Mynämäen puolueita jakava asia on julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon kysymykset. En kuitenkaan pidä linjaeroja hankaluuksina, vaan normaalina poliittisena kannanmuodostuksena. Kuntalaiset voivat sitten vaaleissa arvioida, oliko esimerkin Titanium-Attendon osto vanhusten palvelut paikkakunnalla turvaava osto vai olisiko ne pitänyt ostaa yksityiseltä toimijalta kuntayhtymän kautta. – Jokaisen äänestäjän ja päättäjäkollegan olisi hyvä tietää valtuutettujen taustat ja mahdolliset muut vaikuttimet. Mynämäki on onneksi sen verran pieni kunta, että täällä suurin osa kuntalaisista tietää päättäjien taustat ja mahdolliset sidonnaisuudet. Jos päivällä on kunnanjohtajan alainen ja illalla esimies tai jos sukulainen on merkittävä kiinteistösijoittaja, voi syntyä päätöksenteon vinoutta. Mynämäki voisi pitää julkista kirjaa päättäjien jääväyksistä valtuustokauden aikana. – Mynämäessä keskustellaan varmaankin normaalia enemmän valtuustossa ja kokoukset videoidaan. Onneksi hyvin monet asiat ovat yhteensoviteltavissa. Jokainen valtuutettu tai valtuustossa edustettu puolue haluavat varmasti kertoa asioista, joita vaalikauden aikana olemme saaneet aikaan. Sama asia liittyy myös vaikeisiin päätöksiin. Tässä on kuntademokratian ydin, ei puoluetunnuksia tule pelätä tai demonisoida. Jan Lindström (kok.), Naantalin hallituksen puheenjohtaja: – Puolueiden välinen yhteistyö toimii hyvin ja päätöksiä saadaan aikaiseksi. Jonkin verran äänestyksiä on ollut ehkä aiempaa enemmän, mutta suurimmassa osassa päätöksiä saadaan edelleen yksimieliset päätökset aikaan, yleensä kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan. Yhteistyössä ei ole suurempia hankaluuksia. Jonkin verran some vaikuttaa taustalla ja sieltä löytyy henkilökohtaisia solvauksia, joita ei aiemmin ole ollut. – Useamman puolueen mukanaolo kaupunginhallituksessa vaatii enemmän neuvotteluja kaikkien ryhmien kesken ja tähän olemme muuttaneet käytäntöä niin, että valtuuston kokousten yhteydessä pidämme yhteisneuvotteluita keskeisistä isoista asioista ja pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen. – Neuvottelumenettely on muuttunut jonkin verran yhden ison puolueen päätöksentekomenettelyn takia. Demareilla asiat lyödään aikaisempaa tiukemmin lukkoon muualla kuin valtuustoryhmässä, joten neuvotteluvaraa ei juuri jää. Olen pohtinut, vaarantaako tämä kunnallisen demokratian, koska päätöksiä tekevät muut kuin vaaleilla valitut henkilöt. – Pääosin asioista päätetään asiapohjalta. Toki joihinkin asioihin on erilaisia näkemyksiä puolueiden ideologioiden mukaan. Reima Rantanen (vas.), Nousiaisten valtuuston puheenjohtaja: – Yhteistyö toimii vaihtelevasti. Hankaluuksia aiheuttaa kunnan eri asuinalueiden edustajien välinen kamppailu. Se ei ole puoluepolitikointia, vaan kyse on eri alueiden välisestä epätietoisuudesta ja kyräilystä. – Tilannetta voisi kohentaa järjestämällä lisää yhteisiä tapaamisia myös muuten kuin virallisissa kokouksissa. Palavereja voisi pitää välillä virikkeellisemmissä ympäristöissä. Esimerkiksi kunnanhallituksen kokouksissa luokkaympäristö antaa pakkopullamaisen olotilan. Onneksi nyt valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat seuraavan kerran Valpperin kodalla. – Joskus 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa asioista neuvoteltiin hyvinkin tiukasti, mutta kun neuvottelutulos saatiin, kaikki tekivät asian eteen töitä rakentavasti. Nyt tappiolle jäävät pyrkivät palauttamaan asioita uudelleen käsittelyyn muun muassa valituksia tekemällä. Itselläni on kokemusta nykyistä paremmista toimintamalleista parinkymmenen vuoden takaa. Toki silloin oli helpompi tehdä päätöksiä, kun rahaa oli jaossa. Nyt pitää tehdä ikäviä päätöksiä. Ari Merinen (kesk.), Taivassalon valtuuston puheenjohtaja: – Yhteistyö toimii varsin hyvin enkä löydä juuri parannettavaa. Pari yhteistä palaveria vuodessa esimerkiksi valtuutettujen kesken saattaisi vielä lähentää puolueita ja parantaa yhteistyötä. – Edelliseen kauteen verrattuna on menty parempaan suuntaan. Mielestäni Taivassalossa ei harrasteta puoluepolitikointia. Jaana Vasama (sd.), Uudenkaupungin valtuuston puheenjohtaja: – Yhteistyö on toiminut tällä vaalikaudella melko hyvin. Tästä kertoo lähinnä se, että olemme tehneet monissa isoissa kysymyksissä yksimielisiä päätöksiä, mikä ei ole ollut itsestään selvää. Politiikka on joukkuelaji, jossa aina löytyy myös sooloilijoita, jotka haluavat toimia omilla säännöillään ja keikuttaa venettä. Yhteistyö on haastavaa silloin, kun eri puolueiden lähtökohdat ja arvomaailma päätettävään asiaan ovat kaukana toisistaan. Tällöin on tärkeää haluta ymmärtää, mistä kulmasta toinen puoli katsoo asiaa. – Yhteistyötä voi aina parantaa. Sen perusedellytyksenä on se, että kaikilta osapuolilta löytyy tahtotila yhteistyön tekemiseen. Mitä vaikeampi ja isompi asiakokonaisuus on, sitä enemmän aikaa tarvitaan yhteistyöhön. Kolmantena on oltava valmius tehdä kompromisseja ja tulla puolitiehen vastaan. – Yhteistyö on tällä kaudella parantunut, vaikka samat sooloilijat jatkavatkin vuodesta toiseen veneen keikuttamista. – Politiikka on muuttumassa selvästi asiapolitikoinniksi. Eli asian puolesta ja vastaan olijat liittoutuvat yhteen yli puoluerajojen. Puoluepolitiikka näkyy erityisesti arvopohjaisia päätöksiä tehdessä. Voittaja on kuitenkin loppupeleissä se puolue, joka osaa tehdä parhaiten yhteistyötä muiden kanssa. Anna Kaskinen (kesk.), Vehmaan hallituksen puheenjohtaja: – Yhteistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin. Suuret hankkeet, kuten hirsikoulu, varhaiskasvatuskeskus ja lähiliikuntapaikka ovat erinomainen esimerkki toimivasta yhteistyöstä yli puoluerajojen. En ole törmännyt puoluepoliittisiin hankaluuksiin. Päinvastoin arviointimenettelyn myötä yhteistyö tuntuu tiivistyneen ja puoluerajat hämärtyneen. – Vehmaalla ymmärretään, että yhteen hiileen puhaltamalla saavutetaan enemmän kuin tiukasti puolueen valtakunnallista linjaa noudattamalla. – Haluaisin lisätä avointa arvokeskustelua ja selkeyttää yhteistä tahtotilaa. Arviointimenettely antoi tähän pakosta hyvän pohjan. Myös vanhat sukujen väliset ennakkoluulot tai henkilöihin leimaantuneet puoluekäsitykset olisi hyvä tuulettaa. – Kunnanhallituksen kokoonpano meni viime vaaleissa aika lailla uusiksi. Edellisen valtuustokauden loppuajan suuret päätökset hiersivät jopa puolueiden omia sisäisiä välejä, mutta keskustelulla ja yhteistyöllä on ollut hedelmällinen vaikutus. Työskentelyilmapiiri on luottamuksellinen. – Toki puoluepolitikointia välillä esiintyy, mutta melko vähän. Ehkä kuntavaalien lähestyessä tämä tulee taas enemmän esiin. Vehmaalla puolueiden välinen yhteistyö on hyvässä kuosissa ja tästä syystä myös päätöksenteko on ollut enimmäkseen yksimielistä. Hyvän yhteistyön merkki on se, että jokaista mielipidettä kuunnellaan.