Etusivu Uutiset Näköislehti Muut lehdet Yhteystiedot Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Kolumnit Pääkirjoitukset

Nousiaisten autopurkamo ei täytä ympäristöehtoja

Toiminimi Uyanna Exportin autopurkamolla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2012 myöntämä ympäristölupa Nousiaisissa. Yrityksen käytössä ollut 500 neliömetrin suuruinen halli kuitenkin tuhoutui tulipalossa heinäkuussa 2017. Ympäristölupamääräyksen mukaan romuajoneuvojen purkaminen ja muu käsittely on tehtävä sisätiloissa nestetiiviillä alueella. Toiminnanharjoittajan on tarkoitus hakea rakennuslupaa uutta hallia varten. Väliaikaisesti purkutyötä voi tehdä kevytrakenteisessa pressuhallissa nestetiiviillä alustalla. Autopurkamon toiminnan nykytilanne ei ole ympäristölupamääräyksen mukainen. Romuajoneuvojen purkamista ei voi harjoittaa hallipalon takia, koska työ ei tapahdu sisätiloissa. Nousiaisten rakennusvalvontaan ei ole tullut väliaikaisen tai uuden hallin lupahakemusta. Nousiaisten ympäristölautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran maaliskuussa. Lautakunta kehotti yritystä noudattamaan ympäristölupamääräyksiä niin, että purkutoiminta on siirrettävä sisätiloihin nestetiiviille alustalle 60 vuorokauden aikana. Yritykselle annettiin kuukausi aikaa selityksen antamiseen. Kesäkuussa lautakunta teki tarkastuskäynnin autopurkamolle. Katselmushavaintojen ja saatujen selvitysten perusteella lautakunta edellytti, että autopurkamotoiminnan on oltava ympäristölupamääräysten mukaista tämän vuoden jouluun mennessä. Jos yritys ei täytä määräajassa lupaehtoja, lautakunta ryhtyy ympäristösuojelulain mukaisiin toimiin toiminnan keskeyttämiseksi.