Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäen ohituskaistojen parannustyö käynnistymässä

Mynämäen ja Laitilan välillä Valtatie 8:lla ovat menossa ohituskaistojen rakennustyöt. Laitilassa Nästin–Koveron kohdalle rakennetaan kokonaan uusi ohituskaistapari ja Mynämäessä jo oleville ohituskaistoille tehdään keskikaide. Keskikaide merkitsee samalla muutoksia niille yksityisteille, joista nyt pääsee liittymään suoraan valtatielle. Käytännössä kaikki yksityistieliittymät vajaan neljän kilometrin ohituskaistaosuudella katkaistaan ja kulku ohjataan rinnakkaisteiden kautta Laitilan suunnassa Kivikyläntien ja Salavaistentien risteyksiin sekä Mynämäen keskustan suunnassa Järvenkalliontien ja Munatanhuantien risteyksiin. Poistettavia liittymiä on kymmenkunta. Rinnakkaistiet rakennetaan pääosin valtatien viereen uusina teinä, mutta osittain käytetään hyväksi jo olemassa olevia teitä.   Mynämäessä työt aloitettiin kesäkuussa hankealueen puuston poistolla. Tässä vaiheessa liikenteelle ei ole aiheutunut muuta haittaa kuin että levähdysalueet on poistettu käytöstä. Laitilassa työt ovat jo pidemmällä: louhintatöitä ja valtatien levitystyötä tehdään ja myös yksityisteillä on jo tehty pintamaan poistoa, maanleikkausta ja rakennekerroksia. Mynämäessä töiden liikkeellelähtöä hidasti se, että tiesuunnitelman mukaisten alueiden haltuunotto saatiin tehtyä vasta toukokuun loppupuolella. – Haltuunotto piti olla jo aikaisemmin keväällä, mutta korona siirsi sen, koska yleisötilaisuutta ei voitu pitää, kertoo projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta. Normaaliajan maantietoimitukseen kuuluvaa kokousta tai maastokatselmusta, johon olisi kutsuttu kaikki asianosaiset, ei siis järjestetty, vaan Maanmittauslaitos toimitti haltuunoton kirjallisella menettelyllä. – Työt käynnistyvät Mynämäessäkin lähiaikoina, kun puuston poisto ja suunnitelmien viimeiset viilaukset on tehty, Partiainen kertoo aikataulusta. Ohituskaistojen päätekohdissa olevien liittymien liikenneturvallisuutta parannetaan kanavoinnilla eli rakentamalla vasemmalle kääntyville erillinen kaista. Nykytilanteessa erityisesti valtatieltä vasemmalle Järvenkalliontielle käännyttäessä vaaran riski on ollut melkoinen, sillä kääntyvän auton on pitänyt ryhmittyä ohituskaistan alkuun. Takana tuleva on saattanut tulkita vasemmalle näyttävän vilkun tässä tapauksessa niin, että edellä oleva auto lähtee ohittamaan sen sijaan että jarruttaakin kääntyäkseen, ja peräänajo on saattanut olla lähellä. – Se on ollut todella vaarallinen kohta, hyvä että saadaan se nyt pois, Partiainen sanoo. Vasemmalle kääntyminen on koettu vaaralliseksi myös valtatieltä Kivikylän ja Salavaisten suuntaan käännyttäessä. Tilanne paranee nyt sielläkin, kun valtatielle rakennetaan molempiin suuntiin vasemmalle kääntyvien kaistat, ja lisäksi nyt vastakkain olevat risteykset porrastetaan. Salavaistentien risteys pysyy nykyisellä paikallaan mutta Kivikylän risteystä siirretään jonkin verran Turun suuntaan.   Samaan Turun ja Porin väliseen urakkaan liittyy myös kolmas työkohde, uuden ohituskaistaparin rakentaminen Eurajoelle Kämppä–Peränkylä -välille. Koko hankkeen urakoitsijana toimii Destia. Töiden odotetaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä. Väylävirasto rakennuttaa ohituskaistaparit 30 miljoonan euron lisärahoituksella, jonka eduskunta myönsi viime vuonna loppuun saatetun parannushankkeen jälkeen. Liikennemäärä välillä Nousiainen–Pori on noin 6500–11 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Siitä raskasta liikennettä on 700– 1200 ajoneuvoa. Henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia välillä tapahtuu vuosittain noin 25. Kasitien kulkijoita on mietityttänyt, miksi ohituskaistat rakennetaan vuorottelusystemillä. Eikö olisi melko pienellä lisäkustannuksella toteutettavissa nelikaistainen ratkaisu eli keskikaiteen molemmin puolin ohituskaistat aina molempiin suuntiin, kun kolmikaistaisessakin joudutaan tekemään kaiteen lisäksi rinnakkaistiet, meluaidat ynnä muut? Suunnittelupäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta vastaa, ettei kysymykseen liene yhtä oikeaa virallista vastausta, mutta edullisemmalla 2+1 ohituskaistaparilla saadaa peräkkäin toteutettuna enemmän turvallisia päätiekilometrejä ja raskaan hitaamman liikenteen ohittamismahdollisuuksia. – Kuitenkin 2+1 ohituskaistaparit sitten aikanaan ovat edullisempi lähtökohta 2+2 kaistaiseksi ja eritasoliittymin täydennettäväksi, hän lisää.