Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Peurakantaa on vähennettävä paljon

Peurojen aiheuttamista vahingoista on tullut riesa. Kärsijöinä ja maksumiehinä ovat peurojen ja kauriiden vahingoista sivulliset, esimerkiksi maatalouden harjoittajat ja puutarhat. Liikennevahingot ovat myös kasvussa ja silloin on aina terveysriski mukana. Eri puolilla Varsinais-Suomea on ongelmia. Esimerkiksi Urjalassa 9-tiellä sattui viime vuonna kolmen kilometrin tieosuudella 260 riistaeläinonnettomuutta. Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 12 667 kappaletta valkohäntäpeuran ja 1648 kappaletta hirven pyyntilupia. Valkohäntäpeurojen lupamäärä kasvoi 22 prosenttia. Arvion mukaan haetulla lupamäärällä maakunnan valkohäntäpeurakannan kokoa on mahdollista vähentää nykyisestä. Valkohäntäpeurakanta on kaikkinensa lähelle 100 000. Erityisesti valkohäntäpeurojen kanta on nyt aivan liian iso ja niiden  määrä on selkeässä kasvussa. Ministeriö on tarttunut ongelmaan. Hyvää on se, että metsästysaikaa pidennettiin kahdella viikolla. Tämä on erittäin tärkeää työtä tekeville metsästäjille. Nämä eivät vielä ratkaisse ongelmaa, sillä metsästyskaudella 2017–2018 valkohäntäpeuran kannan leikkaaminen tiheimmän kannan alueille epäonnistui lähes kaikissa riistanhoitoyhdistyksissä. Joillain alueilla tapahtui lievää leikkausta kannassa, mutta Loimaan seudun riistanhoitoyhdistyksen alue oli ilmeisesti ainoa ongelma-alue, jossa tapahtui todellista leikkausta. Tilanteessa tarvittaneen myös nyt lainsäädännöllisiä muutoksia. Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko. Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko. Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta säädetään riistavahinkolaissa. Riistavahingot jaetaan hirvivahinkoihin, suurpetovahinkoihin ja muiden riistaeläinten aiheuttamiin vahinkoihin. Tällä hetkellä korvataan ainoastaan hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia vahinkoja. Riistavahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvaukset eivät ole kokonaan kattavia. Liikennevahinkojen osalta on myös kyse uhasta ihmisten terveydelle. Niiden osalta korvaus on liikennevakuutuksen varassa. Hyvää yhteistyötä nyt tarvitaan päättäjiltä ja eri toimijoilta riista-asioissa. Olavi Ala-Nissilä kansanedustaja