Etusivu Uutiset Näköislehti Muut lehdet Yhteystiedot Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Kolumnit Pääkirjoitukset

Merimetso- ja hyljeongelmat edelleen kalastajien murheina

Taivassalon ammattikalastajat, kunta ja Airisto-Velkuan kalastusalue jättivät lauantaisessa Silakrysäyksessä julkilausuman, jonka otti vastaan kansanedustaja Esko Kiviranta. Julkilausumassa peräänkuulutetaan ministeri Jari Lepän ja ministeri Kimmo Tiilikaisen lupauksia liittyen kotimaisen luonnonkalan saatavuuden parantamiseksi. Ammattikalastajat esittivät toimenpide-ehdotuksia ministereille toukokuun lopussa. – Ehdotukset sisälsivät harmaahylkeen kannanvähennystoimia kiintiömetsästyksen lisäksi, sekä helpotuksia kiintiömetsästykseen. Kalastajat esittävät helpotuksina muun muassa hylkeiden suojelu-alueista luopumista, metsästyksen sallimista Saaristomeren kansallispuistossa sekä rauhoitusajan lyhentämistä, sanoi julkilausuman Silakrysäyksessä esittänyt Anssi Päivärinta. – Merimetson osalta kalastajat esittivät valtakunnallisen kannanrajoitussuunnitelman laatimista ja täytäntöönpanoa, Päivärinta jatkoi. Julkilausumassa todetaan, että päätoimisten kaupallisten kalastajien määrä on vähentynyt 2000-luvulla Saaristomerellä 197:stä kalastajasta 90:een. Rannikkokalastuksen taloudellisesti tärkeimpien kalalajien saalis on puolittunut. Harmaahyljekanta taas on kolminkertaistunut ja merimetsojen määrä kasvanut tuhannesta kuuteentuhanteen. Julkilausumassa mainitaan, että merimetsojen vaikutuksista kalakantoihin on olemassa ristiriitaisia käsityksiä ja jopa samoista aineistoista saadaan erilaisia tuloksia. EU:n jäsenvaltiot voivat poiketa lintudirektiivistä muun muassa kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi ja EU:n kalatalouskomissaari onkin kehottanut jäsenmaita käyttämään hyväksi tuota poikkeamismahdollisuutta. – Ministeri Leppä lupasi nimetä työryhmän, joka seuraa ja raportoi kokonaistilannetta ja arvioi hylje- ja merimetsokantoja ammattikalastajien näkökulmasta, Päivärinta sanoi. – Ministeri Tiilikainen lupasi käynnistää vielä tänä vuonna merimetson kannanhoitosuunnitelman laadinnan. Julkilausumassa tuodaan esiin myös silakan terveysvaikutukset. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Hannu Kiviranta on sanonut, että silakka on terveellistä ja ravintoarvoltaan hyvää ruokaa. Silakan terveysvaikutuksista hyötyvät etenkin ne, joilla on sydäntautiriski. – Itämeren silakka on ollut tärkeä ruokakala suomalaisille. Sen käyttö on kuitenkin vähentynyt vuosikymmenten kuluessa, osittain siksi että ympäristömyrkyt ovat rasittaneet sen mainetta, julkilausumassa sanotaan. Eviran vuonna 2013 teettämän kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaisista ei syö silakkaa lainkaan. Vielä 2000-luvun vaihteessa silakkaa syötiin useita kertoja vuodessa, nykyisin vain noin 300 grammaa, eli vain muutaman annoksen verran vuodessa. – Kaikkien on hyvä noudattaa kalan yleisiä syöntisuosituksia eli syödä kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen, julkilausumassa mainitaan. Julkilausumassa sanotaan, että suomalaiset ammattikalastajat noudattavat kestävän kalastuksen periaatteita ja kalakantojen tilaa seurataan säännöllisesti. Läheltä pyydetty kotimainen kala on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti tuontikalaa parempi. – Silakka on ammattikalastajien tärkein saalislaji. Saaliista vain rippeet menevät elintarvikekäyttöön. Suurin osa päätyy turkiseläinten rehuksi, julkilausumassa sanotaan. Julkilausuman vastaanottanut Esko Kiviranta sanoi olevansa jopa vähän häpeissään siitä, että yrityksistä huolimatta ongelmaa ei ole saatu ratkaistua. – Tarvitsemme päätöksiä, jotta turvataan mahdollisuus käyttää jatkossakin kotimaista luonnonkalaa. Harmaahylje- ja merimetsokantojen kasvu ei ole ollut hallinnassa, Kiviranta sanoi. – Rannikkokalastuksen taloudellisesti tärkeimpien kalalajien saaliit ovat pienentyneet yli puolella. Tämän vuoden kevät oli kaikkien aikojen heikoin, sillä hylkeet tulivat saaristoon heti jäiden lähdön jälkeen. Kiviranta sanoi, että vanhentunut hyljekantojen hoitosuunnitelma pitää päivittää ja merimetsokanta on saatava kuriin.