Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kunta ei hyväksy Roukkulin tontin lunastusvaatimusta

Mynämäen kunnalla on vuosia jatkunut erikoisia piirteitä saanut ongelma Roukkulin teollisuusalueella vuokratontilla sijaitsevan kiinteistön suhteen. Asia oli kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina. Kunta vuokrasi keskeisellä paikalla Kasitien varressa teollisuusalueen sisääntulotien kulmauksessa olevan tontin Kiinteistöosakeyhtiö Rakennuskulmalle vuonna 2003. Tuolloin tehdyn päätöksen yhteydessä todettiin, että yrittäjällä oli tarkoitus toteuttaa tontille samana vuonna vajaan 600 neliön kokoinen betonirunkoinen teollisuuskiinteistö. Vuokra-ajaksi sovittiin 30 vuotta niin että sopimus päättyy huhtikuussa 2033. Sopimuksen mukaan vuokramiehellä on oikeus lunastaa tontti eri kauppakirjalla 15 vuoden aikana, mikäli hän on täyttänyt vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteet. Yhtenä velvoitteena sopimuksessa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan tontille on rakennettava teollisuusrakennus niin että loppukatselmus tehdään 15.4.2006 mennessä. Alkuperäistä loppukatselmuksen määräaikaa pidennettiin sittemmin vuoden 2007 loppuun. Alkuvuonna 2007 pidetyssä rakennusviranomaisen katselmuksessa rakennuksen valmiusasteeksi katsottiin 70 prosenttia ja huhtikuussa 2008 pidetyssä käyttöönottokatselmuksessa 90 prosenttia. Loppukatselmusta ei ole pidetty. Kiinteistölle on vuosina 2009, 2014 ja 2019 annettu kirjallinen siistimiskehotus epäsiistin ympäristön vuoksi. Viimeisin katselmus pidettiin kuluvan vuoden kesäkuussa. Katselmuksen muistiossa todetaan ettei tontti täytä turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia, aiheuttaa ympäristöhaittaa sekä rumentaa ympäristöä.   Vuokralaisen edustajana toimiva yritys on lähettänyt kuntaan kuluvan vuoden toukokuussa kirjeen, jossa todetaan vuokralaisen ilmoittaneen maaliskuussa 2018 kunnalle lunastavansa tontin. Kunnan asiakirjahallintajärjestelmästä ei löydy merkintää lunastusilmoituksesta vaikka asiaa on tarkistettu useaan otteeseen. Hallintolain mukaan lähettäjä vastaa asiakirjan perillemenosta viranomaiselle sekä asetetun määräajan noudattamisesta. Vastuu on lähettäjällä myös sinä tapauksessa, että perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä. Kiinteistöosakeyhtiö Kipparinkoti / Mynämäen Rakennuskulma on suorittanut kunnan tilille vuoden 2019 lokakuussa 600 euroa, joka oli kunnanhallituksen vuonna 2003 vuokrasopimuksenteon yhteydessä määrittelemä nimellinen kauppahinta. Kunnan näkökulmasta kiinteistökauppaa ei voi tehdä ilman erillistä kauppakirjaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Tämä todetaan myös vuokrasopimuksessa. Näin ollen kunta on useaan otteeseen pyytänyt sekä kirjeitse että sähköpostilla tilinumeroa, johon tämä omaehtoisesti maksettu summa palautetaan. Tilinumeroa ei ole toimitettu kunnalle.   Maanantaina tilannetta käsitellyt Mynämäen kunnanhallitus päätti, ettei kunta hyväksy lunastusvaatimusta eikä myy tonttia vuokralaiselle, koska vuokrasopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta ei ole määräaikaan mennessä täytetty eikä myöskään sopimuksen mukaista ehtoa alueen siisteydestä ole noudatettu. Lisäksi kunnanhallitus pyytää vuokralaista välittömästi toimittamaan tilinumeron omaehtoisesti toimitetun maksun palauttamiseksi.