Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Tuulivoimahanke etenee Mynämäessä

Mynämäen ja Laitilan rajalle tuulivoima-aluetta suunnitteleva Abo Wind Oy on tehnyt Mynämäen kunnalle ja Laitilan kaupungille kaavoitusaloitteet. Yhtiö suunnittelee Kolsa–Juvansuon alueelle 12 voimalan tuulivoima-aluetta. Myllyistä seitsemän sijoittuu Mynämäen puolelle ja viisi Laitilan puolelle. Abo Wind Oy aloitti hankkeen esiselvitystyöt syksyllä 2018. Projektijohtaja Veera Hatulainen kertoo, että yhtiö on ollut yhteydessä alueen maanomistajiin, ja noin puolet hankealueesta on nyt onnistuttu vuokraamaan tuulivoimasuunnittelua ja -rakentamista varten.   Noin kymmenen kilometrin päässä Mynämäen keskustasta Laitilan suuntaan sijaitseva Kolsa-Juvansuon alue on merkitty tuulivoiman tuotantoalueeksi Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Alueen on selvitetty soveltuvan tuulivoimatuotantoon hyvin muun muassa tuulisuutensa ja sähköverkon sijainnin ansiosta. Suunnittelualue on kooltaan 1200 hehtaaria ja yksi voimala tarvitsee tilaa 1−2 hehtaaria. Suunniteltavien voimaloiden korkeus maanpinnasta lavan kärkeen olisi enintään 300 metriä ja teho 5−10 megawattia. Tällä hetkellä rakennettavat voimalat ovat teholtaan noin 5 megawattia, mutta yhtiö muistuttaa tiedotteessaan, että voimalateknologia kehittyy nopeasti. Mynämäen ja Laitilan tuulivoima-alueen sähköntuotanto vastaisi noin 12 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kokonaiskulutusta. Yhtiön mukaan hanke olisi merkittävä myös ilmastonäkökulmasta: mikäli kahdentoista voimalan tuottamalla sähköllä korvattaisiin fossiilisia energialähteitä, kompensoisi se yli 10 000 keskivertosuomalaisen vuotuisen hiilijalanjäljen. Yhtiö muistuttaa, että kunnille hanke on merkityksellinen verotuoton kautta. Tuulivoimakunnat saavat tuulipuistoista kiinteistöverotuloa yhtä voimalaa kohti keskimäärin noin 24 000 euroa vuodessa 25 vuoden ajan. – Hankealue säilyisi jatkossakin kuntalaisten käytössä ja alueella pystyy kulkemaan esteettä tuulivoimatuotannon käynnistyttyä, yhtiöstä muistutetaan. Hankealueen lähellä sijaitsee muun muassa Kivijärven virkistysalue, metsästysmaja ja ampumarata sekä Munax Oy:n rakenteilla oleva kanala.   Kaavoitusaloite otetaan Mynämäessä ja Laitilassa luottamuselinten käsittelyyn vasta elokuussa kesälomatauon jälkeen. – Mynämäessä käsittelyyn tulee kaavoitussopimuksen hyväksyminen sekä maanvuokrasopimus yhden myllyn sijoittamisesta kunnan omistamalle maalle, kertoo tekninen johtaja Vesa-Matti Eura . Abo Wind Oy teki kaavoitusaloitteen kesäkuun puolessa välissä, ja Euran mukaan se olisi Mynämäessä saatu valmisteltua kunnanhallituksen käsittelyyn jo kuluvan viikon maanantain kokoukseen, mutta asiaa pyritään viemään eteenpäin samaan aikaan Laitilan kanssa. Kaavoitusprosessi toteutetaan kummallakin paikkakunnalla kuitenkin erillisenä omana kaavanaan.   Hankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi voidaan aloittaa, kun kaavoitusaloite on hyväksytty. Kaavaprosessi muodostuu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Kaavoitusta käynnistettäessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään muun muassa kaavan tavoitteet, vaikutusten arvioinnin laajuus sekä suunnitellaan osallistumisen järjestäminen.   Abo Wind Oy arvioi kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointivaiheen kestävän 1–2 vuotta. Ensimmäinen yleisötilaisuus on suunnitteilla kesälomakauden jälkeen syyskuulle. Tuulimittausmasto on suunniteltu pystytettäväksi kuluvan vuoden syksyllä. Yhtiön arvion mukaan hankkeen rakennustyöt voisivat alkaa 4-5 vuoden kuluttua.