Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäki lomauttaa henkilöstöä

Mynämäen kunta tasapainottaa talouttaan lomauttamalla henkilöstöä. Opettajat lomautetaan 7 päiväksi ja muu henkilökunta 14 päiväksi. Lomautukset alkavat elokuussa ja painottuvat loppuvuoteen, mutta osa myös vuodelle 2021. Lomautus ei kuitenkaan koske kaikkia työntekijöitä ja viranhaltijoita. Yhteistoimintaneuvottelutoimikunta on rajannut ulkopuolelle luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut, erityisluokkien opettajat ja ohjaajat, henkilökohtaiset ohjaajat ja avustajat, muilta kunnilta laskutettavan tai avustuksella palkatun kasvatus- ja sivistyshenkilöstön sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja perusopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat. Lisäksi on otettava huomioon palkkasihteerien lomautuksessa palkanmaksun turvaaminen henkilöstölle sekä muille kunnille ja asiakkaille myytävä palvelu, samoin ympäristösihteerien lomautuksessa muille kunnille myytävä palvelu.   Edellisen yt-menettelyn jälkeen pidettyjen talkoovapaiden määrä huomioidaan lomautuspäivien määrässä. Näitä on pidetty yhteensä 31 päivää, pääasiassa varhaiskasvatuksessa. Lomautukset voidaan peruuttaa, mikäli siihen on tarvetta esimerkiksi koronaviruksen toisen aallon takia. Kunnanhallitus totesi päätöksessään, että henkilökunnan lomautukset tulevat vaikuttamaan kunnan palvelutuotantoon ja palveluiden tasoon muun muassa aukioloaikojen muutoksina. Kunnanhallitus oikeutti osastopäälliköt toteuttamaan oman osastonsa lomautukset. Tähän sovitaan yhteinen linja kunnan johtoryhmässä. Lomautuksen piirissä ovat mukana myös kunnanjohtaja ja osastopäälliköt. Kunnanhallitus päättää heidän lomautuksensa ajankohdan elokuun kokouksessaan.   Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa vuosina 2020 – 2021 yhteensä 500 000 euron säästöt henkilöstömenoissa.   Lomautuspäätös syntyi kunnanhallituksessa kahden äänestyksen jälkeen. Anu Vira (kok.) ehdotti Taina Laitisen (Mynämäki 3000) ja Karri Lehtosen (kok.) kannattamana, että lomautusta ei hyväksytä talouden tasapainottamisen ratkaisuna, vaan talouden tasapainottamistyöryhmän on tehtävä muita ratkaisuehdotuksia, jotka käsitellään viimeistään vuoden 2021 taloussuunnitelmassa syksyllä. Esitystä he perustelivat sillä, että mahdolliset lomautukset heikentävät kuntalaisten palvelutasoa ja mahdollinen koronavirusepidemian jatkuminen syksyllä tulee aiheuttamaan henkilöstölle ylimääräistä työkuormaa erikoisjärjestelyistä johtuen. Erityisesti pitää turvata lasten ja nuorten koulunkäynti ja siinä tarvittava, riittävä tuki varhaiskasvatuksesta lukioon asti. – Talouden tasapainottamiseksi on tehtävä ensisijaisesti pitkän aikavälin ratkaisuja koko palveluverkon sopeuttamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi vastaamaan nykyistä tarvetta: asukasmäärää ja ikärakennetta. Kunnan viranhaltijat ovat tehneet näitä esityksiä päättäjille, mutta päätöksiä ei ole saatu aikaiseksi, esityksessä todettiin. Keskustelun kuluessa tehtiin myös toinen kannatettu muutosehdotus. Petri Varjonen (sd.) ehdotti Tuula Toivosen (sd.) kannattamana, ettei lomauttamista käytetä talouden tasapainottamistoimenpiteenä nyt, eikä vuonna 2021.   Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat muutosesitykset, joista Varjosen esitys voitti Viran esityksen äänin 5–4, 2 tyhjää. Varjosta kannatti Toivosen lisäksi Pekka Myllymäki (kesk.), Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä (kesk.) ja Sari Kantonen (kesk.) ja Viraa Laitisen ja Lehtosen lisäksi Ari Tamminen (vas.). Tyhjää äänestivät Petteri Huuskonen (kesk.) ja Aappo Kontu (kesk.). Toisessa äänestyksessä pohjaehdotusta lomautuksista kannattivat Myllymäki, Tamminen, Huuskonen, Hyrsky-Heikkilä, Kantonen ja Kontu ja Varjosen esitystä Lehtonen, Varjonen, Laitinen, Toivonen ja Vira. Lomautukset hyväksyttiin näin äänin 6–5. Juha Vanhanen (kok.) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi ja hänen tilallaan oli varajäsen Karri Lehtonen. Vanhasen puoliso kuuluu OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitukseen, joka on lähettänyt kunnanhallitukselle lomautuksia vastustavia kirjelmiä.