Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Laurin koulun remontin jaksottamista selvitetään vielä

Mynämäen tekninen lautakunta hyväksyi kesäkuun kokouksessaan omalta osaltaan Laurin koulun remontin hankesuunnitelman, mutta ensi viikolla kokoontuvan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi sitä ei vielä tuoda. Arkkitehtitoimisto Ark’aboa Oy on laatinut hankesuunnitelman kolmen toteutusvaiheen mukaan. Keskuskeittiön, koulun ja päiväkodin välisen yhdyskäytävän sekä ruokasalin eli tulevan monitoimitilan saneerauksen kustannusarvio on 2,7 miljoonaa euroa. Koulun 50-luvun osan eli alakoulun peruskorjauksen sekä eteläpäädyn pienen laajennusosan rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu 2,8 miljoonaa euroa ja koulun 90-luvun osan eli yläkoulun ja liikuntasalin saneerauksen 3,4 miljoonaa euroa. Laajennuksista tulee hyötyalaa 665 neliötä. Vanhimmassa osassa saneerattavaa on 2800 hyötyneliömetriä ja uudemmassa 4200. – Kustannusarvion luvut ovat isoja, joten siksi on nyt tärkeää jaksottaa työ niin, että vuotuinen investointikustannus ei ylitä kunnan kantokykyä, toteaa tekninen johtaja Vesa-Matti Eura . Tavoitteena on saada asia kunnanhallituksen käsittelyyn elokuussa. Eura muistuttaa, että saneeraus ja siihen liittyvät laajennusosat eivät lisää Laurin koulun kapasiteettia, vaan hankkeella korjataan vanha kiinteistö vastaamaan nykypäivän kouluvaatimuksia nykyiselle oppilasmäärälle eli 530:lle 1–9 -luokka-asteen oppilaalle. – Ne huhut eivät siis pidä paikkansa, että tällä pystyttäisiin korvaamaan muuta kouluverkkoa, hän huomauttaa.   Lähtökohtana hankesuunnittelulle on ollut Laurin koulun keittiön muuttaminen keskuskeittiöksi. Suunnitelmaan sisältyykin esitys, että Laurin uuden keittiön kapasiteetilla korvataan lukion ja terveyskeskuksen valmiskeittiöt, ja lukion keittiöstä tehdään palvelukeittiö. Ruokailutila laajennetaan ja siitä muodostetaan monitoimisali, joka palvelee myös koulun ulkopuolisia käyttäjiä. Peruskorjauksen rakennusteknisinä tavoitteina on muun muassa parantaa sisäilman laatua muun muassa uusimalla ilmanvaihtotekniikka. Talotekniikan ja pintojen lisäksi hankkeella korjataan useita nykyisissä tiloissa tilojen käytön näkökulmasta olevia puutteita. Koulussa ei esimerkiksi nykyisellään ole lainkaan oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn tai pienryhmätyöskentelyyn soveltuvia tiloja. Luokissa on pääsääntöisesti vain yksi ovi. Luokkatilat eivät myöskään mahdollista nykyiseen opetussuunnitelmaan kuuluvaa yhteisopettajuutta. Ala- ja yläkoululla on erilliset opettajainhuoneet, kun yhtenäiskoulussa sen pitäisi olla yhteinen. Koulun ja Pikkulaurin päiväkodin välisellä yhdyskäytävällä helpotetaan etenkin esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä. Käytävän toteuttaminen vaatii asemakaavamuutosta, jonka laatiminen on jo käynnissä.