Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Paijulan talkoosopimuksen kohtuullistamisesta neuvottelut

Nousiaisten kunta on saanut lakiasiantuntijalta lausunnon Paijulan koulun talkootyösopimusta koskevassa kiistassa ja käynnistää sovintoneuvottelut Paijula pysyy ja paranee ry:n kanssa sopimuksen kohtuullistamiseksi. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan äänin 6–3. Neuvottelijoiksi nimettiin kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtajisto. Lakiasiantuntija toteaa lausunnossaan, että teknisellä johtajalla ei ole ollut helmikuussa 2018 toimivaltaa päättää talkootyösopimuksesta Nousiaisten kuntaa sitovasti. Tämän vuoksi sopimus ei sido Nousiaisten kuntaa ellei tekninen lautakunta tai kunnanhallitus hyväksy jälkikäteen sopimusta lainvoimaisella päätöksellä. Yhdistyksen korvausvaatimuksen lakiasiantuntija toteaa ennenaikaiseksi, koska koulukäyttö Paijulan koulukiinteistössä jatkuu edelleen eikä talkootyösopimuksessa sovittu korvaus näin ollen ole vielä erääntynyt maksettavaksi. Lakiasiantuntija suosittelee kuitenkin, että asiassa kannattaa selvittää mahdollisuudet päästä sovinnolliseen ratkaisuun yhdistyksen kanssa, koska tuomioistuimen ratkaisua on asiassa mahdotonta varmuudella tietää. Asiantuntija muistuttaa tulkinnanvaraisissa asioissa olevan yleistä, että samassa asiassa tuomioistuinten ratkaisut käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa eroavat toisistaan.   Asiantuntijan suosituksesta kunnanhallitus päätti myös keskeyttää asiassa vahingonkorvaussaatavan vanhentumisen entistä teknistä johtajaa kohtaan. Tämä tehdään varmuuden vuoksi sen varalta, että kunta päättää myöhemmin vaatia häneltä talkootyösopimuksen osalta korvausta. Vanhentumisen keskeyttämisestä päätettiin yksimielisesti, mutta sovintoneuvottelupäätöksestä äänestettiin. Petteri Paananen (kok.) esitti Jukka Järvenpään (vas.) kannattamana, että sopimuksen sitovuus kuntaa kohtaan kiistetään eikä laskua makseta. Esitystä Paananen perusteli sillä, että teknisellä johtajalla ei ollut valtuuksia allekirjoittaa sopimusta, sopimuksen arvo ylitti teknisen johtajan hankintarajan eikä sopimuksesta ole tehty viranhaltija- tai toimielinpäätöstä. Paananen vetosi myös siihen, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat tietoisesti salanneet sopimuksen toimielimiltä ja pyrkineet saamaan salaamisella vastikkeellista hyötyä. Paanasen esityksen kannalla äänestyksessä oli Järvenpään lisäksi vain Jaana Sankala (sd.). Paananen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa edelleen vetoaa siihen, että vilpillisesti tehty sopimus ei velvoita kuntaa maksajaksi.   Sopimuksen mukaan vanhempainyhdistyksen edellytys talkootyön tekemiselle oli se, että Paijulan koulukiinteistö säilyy koulukäytössä vähintään lukuvuoden 2026 loppuun saakka, ja mikäli tämä ei toteudu, kunta korvaa yhdistykselle tehdystä julkisivun korjaustyöstä 25 euroa tunnilta. Laskun suuruus on yhteensä noin 25 000 euroa.   Nousiaisten kunnanhallitus käsitteli maanantaina myös Paijulan talkootyösopimuksesta jätettyä toimenpideselvityspyyntöä, joka koski teknisen lautakunnan puheenjohtajan osallistumista sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Asiasta oli saatu kunnanjohtajalta ja valtuuston puheenjohtajalta pyydetyt lausunnot sekä lausunto myös kilpailutetulta lakiasiantuntijapalveluyritykseltä. Lakiasiantuntija toteaa lausunnossaan, ettei hänen saamiensa selvitysten mukaan ole syytä epäillä, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja olisi luottamushenkilönä toimiessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti. Kunnanhallitus päätti todeta, ettei toimenpideselvityspyynnön johdosta ole tarpeen tehdä jatkotoimenpiteitä, ja merkitsi pyynnön loppuun käsitellyksi. Petteri Paananen ehdotti kunnanhallituksen kokouksessa, että asiassa käynnistetään rikostutkinta virkavastuun vastaisesta toiminnasta luottamustoimessa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.   Juttua päivitetty: Lisätty toimenpideselvityspyyntöä koskeva asia.