Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Sihy-hankkeen valmistelu jatkuu – Kustannukset ja aikataulu pyritään pitämään kuosissa

Uudenkaupungin kaupunginhallitus pohti maanantaina, miten sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamishanketta viedään eteenpäin. Valtuusto teki 20.4. hankintapäätöksen, jonka mukaan SRV Rakennus Oy rakentaisi elinkaarimallilla uuden sihy-keskuksen. Hankkeesta on tehty Turun hallinto-oikeudelle kaikkiaan seitsemän valitusta, joista osa koski alueen kaavoitusta ja osa hankintapäätöstä. Lisäksi Juha Nevavuori on vaatinut, että valtuuston 20.4. kaikki sihy-päätökset kumotaan ja asiat palautetaan käsiteltäväksi uudelleen, koska valtuuston kokousta ei hänen mukaansa kutsuttu koolle, kuten valtuuston työjärjestys, hallintosääntö ja valtuuston päätös 5.6.2017 edellyttävät.   Kaupunginhallitus katsoi maanantain ratkaisussaan, että valtuuston päätöksistä osa on tehty oikeassa järjestyksessä, eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti panna valituksista huolimatta osan päätöspykälistä täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet kuntalain mukaisen lainvoiman. Hankintapäätöksen suhteen kaupunginhallitus punnitsi niitä haittoja, joita täytäntöönpanosta saattaa aiheutua, jos päätös myöhemmin kumoutuu ja toisaalta niitä hyötyjä, joita päätöksen täytäntöönpanolla saavutetaan, jos rakentamisen valmistelu aloitetaan. Kaupunginhallituksessa todettiin, että sihy-aikataulussa pysytään paremmin, mikäli suunnittelua voidaan jatkaa. Vaakakupissa painavat myös kustannukset, jotka kasvavat, jos hanke viivästyy. Haittana ovat kustannukset ja korvaukset, mikäli hanketta valitusten takia ei voida toteuttaa esityksen mukaan. Kaupunginhallitus päätti, että hankintapäätös pannaan valituksista huolimatta täytäntöön, mutta sopimukseen tehdään purkava ehto, jonka mukaan kaupungilla on oikeus purkaa hankintasopimus päättymään välittömästi, mikäli hallinto-oikeus kumoaa valtuuston 20.4. tekemän hankintapäätöksen. Sen sijaan alueen asemakaavamuutosta ja tonttien luovutusehtojen vahvistamista ei panna vielä tässä vaiheessa täytäntöön.