Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäki myi määräaloja yritystoimintaan

Mynämäkeen Vehmaan rajan tuntumaan lähelle Y-tien ja Kustavintien risteystä on tulossa yritystoimintaa, jossa käsitellään biokaasulaitosten mädätysjäännöksiä kompostoimalla ne viherrakentajien ja viljelijöiden maanparannusaineeksi. Mynämäen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan 5 hehtaarin suuruisen määräalan myymisen kompostointikentäksi naantalilaiselle JT Pajunen Oy:lle. Määräala erotetaan kunnan omistamasta Mietoisten Palonkylässä sijaitsevasta tilasta. Kauppahinta on 14 250 euroa. Alue myydään ilman puustoa. Kunta hakkauttaa ja myy puuston erikseen. Kauppahinta perustuu kiinteistönvälittäjän arvioon. Kokouksessa valtuutettu Tuula Toivonen (sd.) esitti, ettei kauppaa hyväksytä, mutta esitys raukesi kannattamattomana. Toivonen perusteli esitystään sillä, että hankkeen vaikutukset lähialueen asukkaille, kulttuurihistoriallisille arvoille ja luonnolle ovat selvittämättä, kuten myös vaikutus liikennejärjestelyihin ja pohjavesiin. Tuleeko toiminnasta valumia, näkö- ja hajuhaittoja?, hän kysyi. – Vaikka ei vielä olla ympäristöluvissa, kauppa on kuitenkin ensiaskel kohti toimintaa, Toivonen totesi ja piti myös kauppahintaa matalana. Asiasta ei muuta keskustelua valtuustossa syntynyt, mutta teknistä johtajaa Vesa-Matti Euraa pyydettiin asiaa kommentoimaan. Hän muistutti, että tässä vaiheessa kunta on myymässä raakamaata. – Kauppakirjassa yrittäjä ei ole vaatinut minkäänlaisia ehtoja kunnalta esimerkiksi siitä, että jos jokin lupa ei tule, niin kauppa peruuntuu. Yritys tarvitsee tilan logistiikkaansa varten, Eura totesi. Eura tarkensi myös, että alueella ei tulla mädättämään mitään, vaan sekoitetaan prosessoitu hygienisoitu materiaali hiekkaan tai vastaavaan, jotta siitä saadaan puutarhamultaa. – Yritys on tehnyt samaa toimintaa pitkän aikaa Kasitien varressa Palovuoressa paikassa, jossa asutukseen on matkaa sata metriä. Olen tarkistanut Raisiosta, että yhtään valitusta ei siellä ole tullut, Eura kertoi.   Munax Oy:lle myytiin Krouvinummentien varrelta kahden hehtaarin määräala lisäalaksi yritykselle vuonna 2018 samasta kiinteistöstä myytyyn määräalaan. Kauppahinta on 6000 euroa. Kauppahinta koskee vain maapohjaa. Puusto jää kunnalle ja kunta hakkaa sen pois. Yrityksellä on edelleen voimassa optio lisäalueen ostoon.   Maanantain kokouksessa käsiteltiin myös kunnan ja Akselin talousasioita. Valtuusto hyväksyi kunnan viime vuoden tilinpäätöksen, jonka alijäämä oli poikkeuksellisen suuri, 6,6 miljoonaa euroa. Vuosikate päätyi miinukselle neljä miljoonaa euroa.   Valtuusto kävi lähetekeskustelua tarkastuslautakunnan viime vuotta koskevasta arviointikertomuksesta. Siinä esitetyistä huomioista pyydetään kunnanhallitukselta selvitystä niin, että vastaukset käsitellään valtuuston lokakuun kokouksessa. Lautakunta on erittäin huolissaan kunnan talouden negatiivisesta kehityksestä. Talouden liikkumavara on heikko, ja se on heikentynyt viimeisten tilikausien aikana. Lautakunta toteaa, että kriisikunnan tunnusmerkit eivät vielä täyty, mutta kunta voi joutua arviointimenettelyyn mikäli kuntalain neljä tunnuslukua täyttyy kahtena peräkkäisenä vuonna. Tunnusluvut lasketaan konsernitilinpäätöksen perusteella. Arviointimenettely voidaan myös käynnistää, jos alijäämää on kertynyt viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa per asukas ja sitä edellisessä vähintään 500. Mynämäen konsernitilinpäätöksessä tase oli alijäämäinen 1499 euroa per asukas, ja edellisenä vuonna ylijäämäinen 3 euroa per asukas.   Kuluvan vuoden talousarvioon hyväksyttiin investointiosaan yhteensä 435 000 euron lisämäärärahat. Se sisältää talonrakennuksessa Mietoisten palvelutalon saneerauksen päiväkodiksi, Tarvaisten koulun jätevesijärjestelmän ja salaojat sekä Tavastilan koulun salaojat ja sadevesijärjestelmän, ja infrassa Kuivelan sillan uusimisen sekä katujen päällystysten paikkauksia.   Perusturvakuntayhtymä Akselin viime vuoden tilinpäätös hyväksyttiin. Mynämäen osalta yhtymän kuluista tuli määrärahaylitystä 0,72 miljoonaa euroa. Keskustan valtuustoryhmän esityksestä päätökseen lisättiin yksimielisesti, että Mynämäen kunnanvaltuusto edellyttää, että kuntayhtymän tulee kattaa talousarvion määrärahojen muutostarpeet ensisijaisesti sisäisillä siirroilla, ja muutokset tulee käsitellä lain ja säädösten mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että mikäli lisämäärärahoja tarvitaan, kuntayhtymän tulee tehdä niistä esitys jäsenkunnille niin, että esitykset ehditään käsitellä jäsenkuntien valtuustoissa talousarviovuoden aikana. – Kuntayhtymä ei ole tehnyt tällaisia muutosesityksiä, vaikka tilinpäätös poikkeaa monilta osin vuoden 2019 talousarviosta, totesi ryhmän esityksen tehnyt Petteri Huuskonen.   Kunnan vuoden 2019 henkilöstötilinpäätös hyväksyttiin. Kunnan palveluksessa oli viime vuoden lopussa 310 viran- ja toimenhaltijaa, joista 240 oli vakituisessa palvelussuhteessa ja 70 määräaikaisessa. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.   Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020–2031 hyväksyttiin. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa maankäytön suunnittelulla kestävää liikkumista: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Sopimuksella myös valtio sitoutuu osaltaan rahoittamaan sopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita.   Mynämäen kunnan maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin. Ohjelmaa tullaan jatkossa tarkistamaan tarvittaessa. Ohjelma sisältää muun muassa tavoitteet maankäytölle kasvualueilla sekä haja-asutusalueilla. Kasvualueiksi on listattu keskusta, Asemanseutu, Tavastila ja Pyhe, mutta myös mahdollisuudet haja-asutusalueella rakentamiseen säilytetään.   Nihattulan asemakaavan muutos hyväksyttiin. Sillä muodostuu lisää rivitalojen ja pientalojen rakennuspaikkoja keskustan tuntumaan Nihattulan ja Ruotsinpellon alueelle.   Kunnan hallintosääntöön tehdyt päivitykset hyväksyttiin. Muutoksia on tehty muun muassa uuden tiedonhallintalain takia.   Valtuusto merkitsi tiedokseen vuosina 2018 ja 2019 jätettyjen valtuustoaloitteiden käsittelyn. Kesken on vielä aloite sähköauton latauspisteiden perustamisesta.   Valtuusto merkitsi tiedokseen vuosina 2018 ja 2019 jätettyjen valtuustoaloitteiden käsittelyn. Kesken on vielä aloite sähköauton latauspisteiden perustamisesta. Loppuun käsitellyiksi merkittiin aloitteet kulttuuritoiminnan kehittämisestä torilla, Hietamäentien katuvaloista sekä Aarlahden uimarannan ja venelaiturin kunnostuksesta.   Teknisen lautakunnan varajäseneksi menehtyneen Jorma Kantosen tilalle valittiin Juhani Hannula (ps.).   Inka Raimorannalle myönnettiin ero luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton takia. Hänen tilalleen kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäseneksi valittiin Marianne Jaakkola (kok.).   Kunnan luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitusten päivitykset merkittiin tiedoksi. Keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on kuntalain mukaisesti ilmoitettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta tai muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tiedot on julkaistu kunnan verkkosivulla.