Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vakkasuomalaisilta lämpötieteiden professuuri Turun yliopistolle

Vakkasuomalaiset organisaatiot lahjoittavat Turun yliopiston tekniikalle lämpötieteiden professuurin. Lahjoituksen arvo on yhteensä 600 000 euroa. Lahjoittajat pitävät tärkeänä tiivistä yhteistyötä uuden teknillisen tiedekunnan ja Vakka-Suomen alueen yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Lahjoitusprofessuuri on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa syksyllä uudet diplomi-insinöörikoulutukset. Lämpötieteiden professuurin lahjoittavat Uudenkaupungin kauppakamariosasto, Lounaisrannikon Osuuspankin säätiö, Uudenkaupungin kaupunki, Vahterus, Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen Voima / VSV Konserni, Pilkington Automotive Finland, Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta, Yara Suomi, Vakka-Suomen Puhelin, Finn Lamex Safety Glass, Kustavin kunta, Plc Uutechnic Group ja Dewaco. – Uudenkaupungin kauppakamariosasto on yli 70 vuoden aikana kantanut vastuuta alueen yritysten elinvoimaisuuden tukemisesta. Olemme erittäin ylpeitä alueen elinkeinoelämän ja kuntien sitoutumisesta tähän projektiin. Yksin kukaan meistä ei olisi pystynyt tekemään näin mittavaa panosta, mutta yhteistyö on voimaa. Panostus Turun yliopiston DI-koulutukseen tukee voimakkaasti alueen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja osaamisen kasvattamista auttaen osaltaan kasvattamaan edelleen alueen elinvoimaisuutta, Uudenkaupungin kauppakamariosaston puheenjohtaja Marita Frimodig kertoo. – Yksi tärkeimmistä teemoista sekä elinkeinoelämässä että ihmisten maailmankuvassa on ympäristömme turvaaminen tuleville sukupolville. Hiilineutraalisuus ja ilmaston lämpenemisen estäminen ovat tässä avainasemassa. Lämpötieteiden opetus tulee luomaan alueellemme hienoa uutta osaamista ja kehityspotentiaalia, sanoo Vahterus Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kontu. Turun yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa, että yhteisesti kerätty lahjoitus on hieno osoitus alueellisesta yhteishengestä tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi. – Järjestyksessään jo yhdeksäs lahjoitusprofessuuri vahvistaa entisestään erinomaista talkoohenkeä, joka alueella vallitsee tekniikan koulutuskokonaisuuden ja uuden teknillisen tiedekunnan tukemiseksi, Kola kertoo. – Turun yliopiston tekniikan laajennus on yliopistolta ja sen kumppaneilta merkittävä panostus lounaisen Suomen tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi. Sen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja näkyvät alueen yritysten kilpailukyvyn lisäksi myös yliopiston houkuttelevuudessa. On todella hieno asia, että vakkasuomalaiset kunnat ja alueen elinkeinoelämä ovat mukana tässä yhteisessä asiassa, korostaa Turun yliopiston tekniikan laajennuksesta vastaava vararehtori Mika Hannula. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020, että Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta 1.1.2021 alkaen. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu yhdeksän professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin.