Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kysely U:gin vesialueiden soveltuvuudesta kalankasvatukseen poiki tärkeää dataa

Uusikaupunki selvitti keväällä järjestetyssä verkkokyselyssä kansalaisten sekä sidosryhmien mielipiteitä kaupungin edustalla sijaitsevien, ja kaupungin omistuksessa olevien, vesialueiden soveltuvuudesta kalankasvatukseen. 11. kesäkuuta järjestetyssä webinaarissa käsiteltiin kyselystä kerättyjä näkemyksiä. Maptionare -karttakyselyyn osallistui lopulta yli 170 vastaajaa. Suurinosa vastaajista ilmoitti kotikunnakseen muun paikkakunnan kuin Uudenkaupungin. Kiinnostus kyselyyn heräsi Uudessakaupungissa sijaitsevan kesämökin tai muun vapaa-ajan vieton takia. Vastaajista noin 40 ilmoitti asuvansa Uudessakaupungissa. Kaksi vastaajaa ilmoitti itsensä kalankasvattajiksi. Kartalle oli valittu 21 pistettä, joiden soveltuvuutta kalankasvatusalueeksi haluttiin selvittää. Kyselyyn vastanneet saivat lisäksi ilmoittaa omia vapaapisteitä, joiden he ajattelivat soveltuvan hyvin kalankasvatusalueeksi. Pisteet arvosteltiin asteikolla 1-5, 1. ei sovellu ollenkaan ja 5. soveltuu erinomaisesti. Suurinosa pisteistä koettiin täysin soveltumattomiksi, mutta eri pisteet herättivät kiinnostusta eri tavalla. Lähempänä rannikkoa sekä loma-asutusta olevat pisteet koettiin ongelmallisiksi. Vähemmän ongelmalliset pisteet löytyivät lähes poikkeuksetta ulompaa mereltä. Seitsemän sijaintia sai enemmän positiivisia kuin negatiivisia kannanottoja. Vapaapisteitä merkittiin ahkerasti. Tutkijat olivat tyytyväisiä aktiiviseen osallistumiseen ja perustelut olivat kattavia. Vapaapisteet eivät olennaisesti muuttaneet kyselytuloksia, lähellä rantaa olevat pisteet koettiin soveltumattomiksi, ja kauemmas rannasta siirryttäessä vähemmän soveltumattomiksi. Tärkeitä vaikuttavia tekijöitä olivat läheinen asutus, syvyys, rehevöitymiskysymys ja levien määrä, virtaus sekä vaikutus vesiliikenteeseen. Lisäksi keskustelua herätti Uudenkaupungin maine vapaa-ajanvietto kaupunkina, sekä tämän maineen säilyttäminen. Kalankasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tuotantoa Uudenkaupungin alueella, sekä kehittää merialueen elinkeinotoimintaa luvituksen ja suunnittelun avulla. Kyselyyn toivottiin vastauksia erityisesti vesialueiden omistajilta, kesäasukkailta, kaupunkilaisilta, kalastajilta sekä muilta kiinnostuneilta. Kysely tarjosi kanavan osallistua keskusteluun kalankasvatuksen kehittämismahdollisuuksista. Tarkoituksena on, että muut Suomen kunnat voivat jatkossa käyttää kyselymenetelmää hyödykseen.