Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen kiistää kantelun kunnanjohtajan valehtelusta

Nousiaisten kunnanhallitus tukee kunnanjohtaja Teemu Heinosta hallintokanteluasiassa, joka koskee kunnanjohtajan toimintaa kaavoituksessa. Hallitus antoi kantelusta selvityksen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Kantelun mukaan kunnanjohtaja olisi antanut kaava-asiassa valheellista tietoa erehdyttämistarkoituksessa. Heinonen totesi viime lokakuussa vastauksessaan sähköpostitiedusteluun, että kunta on saanut Ely-keskukselta liittymäluvan Kaitaraistentielle ja että tarkoituksena on rakentaa väliaikainen tieyhteys. Kantelun mukaan Ely-keskus antoi vasta joulukuussa lausunnon, jossa se kritisoi ehdotettua Henrikintien liittymäpaikkaa ja esitti tien jättämistä pois kaava-alueesta. Kantelussa todetaan lisäksi, että teknisellä johtajalla ja kunnanjohtajalla on jo aiemmin ollut tiedossa, että tarkoituksena on rakentaa pysyvä tie eikä pelkkää rakennusaikaista huoltoväylää. Kunnanhallitus muistuttaa, että Henrikin koulun rakennustyö oli viime vuonna valmisteluvaiheessa. Turvallisuuden ja huoltoliikennöinnin varmistamiseksi kunnassa pohdittiin uutta kulkuyhteyttä Kaitaraistentielle. Pirkanmaan Ely-keskus myönsi viime syyskuussa kunnalle luvan tilapäisen liittymän rakentamiseen niin, että päätös on voimassa kesäkuuhun 2023 saakka. Pirkanmaan Ely-keskus käsittelee myös Varsinais-Suomen liittymälupahakemukset. Päätöksen perusteluissa todetaan, ettei Varsinais-Suomen Ely-keskus nähnyt estettä liittymän rakentamiseen. Viime syksynä Vappulan päiväkoti aloitti toimintansa koulukeskuksessa ja kunnanviraston sai tilat Moisiontien toiselle puolelle. Tällöin mietittiin mahdollisuutta siirtää Moisiontien liikennettä suoraan Kaitaraistentielle liikennemäärän vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Henrikintien kulkuyhteys lisättiin kaavaehdotukseen, kun käynnissä ollut määräalojen vaihtokirja oli saanut lainvoiman. Kunnanhallituksen mukaan kunnanjohtaja ei ole valehdellut asiassa, koska kunta oli saanut liittymäkuvan Pirkanmaan Ely-keskukselta. Selvityksessä todetaan, että kunnanjohtaja on noudattanut hyvän hallinnon perusteita ja selvittänyt vastauksessaan tilannetta asianmukaisesti. Hallituksen mukaan tiedottaminen sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ovat toteutuneet määräysten mukaisesti. Hallituksen mukaan kantelun johdosta ei ole tarpeen tehdä toimenpiteitä.