Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen setvii yhä Paijulan talkootyötä – Toimenpideselvitykseen pyydetään vielä lisää lausuntoja

Nousiaisten kunta jatkaa selvittelyä siitä, pitäisikö Paijula pysyy ja paranee -yhdistykselle maksaa korvausta Paijulan koulun remonttihankkeen yhteydessä tehdystä talkootyöstä. Kunnanhallitus palautti maanantaina asian äänin 6–3 jo kolmannen kerran uuteen valmisteluun. Nyt päätöksenteon tueksi hankitaan lakiasiantuntijan näkemys asiasta. Asian palauttamista esitti Maria Olli (kok.), joka sai kannatusta Satu Anttilalta (sin.), Virpi Järäiseltä (kesk.), Pasi Tasaselta (kesk.), Olli Sillanpäältä (kesk.) ja Katri Lakkapäältä (kok.). Asian käsittelyä olisivat jatkaneet Petteri Paananen (kok.), Jukka Järvenpää (vas.) ja Jaana Sankala (sd.). Kunnanjohtaja Teemu Heinonen esitti, että kunta kiistäisi helmikuussa 2018 allekirjoitetun sopimuksen sitovuuden kuntaa kohtaan eikä yhdistyksen esittämää laskua maksettaisi. Esityksen mukaan silloisella teknisellä johtajalla Timo Ojalla ei ollut hallintosäännön tai asemansa perusteella valtuutusta sopimuksen allekirjoittamiseen. Lisäksi sopimuksen arvo ylitti teknisen johtajan hankintarajan. Sopimuksesta ei ole tehty viranhaltija- tai toimielinpäätöstä. Sopimuksen mukaan yhdistyksen edellytys talkootyön tekemiselle oli se, että Paijulan koulukiinteistö säilyy koulukäytössä vähintään lukuvuoden 2026 loppuun saakka samaan tapaan kuin ennen saneerausta. Sopimukseen on kirjattu, että jos koulutyö päättyy tai jos Paijulan oppilaat siirretään muualle aiemmin, kunta korvaa vanhempainyhdistykselle tehdystä julkisivun korjaustyöstä 25 euroa tunnilta. Talkootyöstä kertyi noin 25 000 euron lasku. Valtuusto päätti viime joulukuussa, että Paijulan koulu lakkautetaan tämän lukuvuoden jälkeen. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan viimeviikkoisen päätöksen mukaan koulutyö Paijulassa ei vielä pääty, vaan kiinteistöön sijoitetaan ensi lukuvuodeksi Henrikin yhtenäiskoulun ykkös- ja kakkosluokkalaisia, koska osa Nummen koulusta jää sisäilmaongelmien vuoksi pois käytöstä. Kunnanhallitus käsitteli maaliskuussa jätettyä toimenpideselvityspyyntöä, joka koski Paijulan talkootyösopimusta. Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Petteri Paananen totesi saaneensa teknisen lautakunnan jäseniltä Päivi Rantaselta (sd.) ja Juha Nisulalta (vas.) sellaista tietoa, että Paijulan sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olisi ollut paikalla myös lautakunnan puheenjohtaja Jussi Kulmala (oma ryhmä) kunnan luottamushenkilönä ja Paijulan yhdistyksen jäsenenä. Paanasen tietojen mukaan Kulmala on ollut tietoinen sopimuksen sisällöstä, mutta sitä ei ole tuotu lautakunnan tietoon. Paananen pyysi salailun vuoksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia selvittämään asian oikeellisuuden ja ryhtymään kuntalain määrittelemiin toimenpiteisiin. Selvityspyynnössä on viittaus myös rikoslakiin. Nyt kunnanhallitus pyytää kunnanjohtaja Teemu Heinoselta ja valtuuston puheenjohtajalta Reima Rantaselta (vas.) kirjallisia lausuntoja 8.6. mennessä siitä, onko heidän tietojensa mukaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja ollut paikalla talkoosopimuksen allekirjoitustilaisuudessa tai mukana sopimuksen valmistelutyössä. Heiltä Päivi Rantanen ja Juha Nisula ovat lausuntojensa mukaan saaneet tietoa lautakunnan puheenjohtajan roolista. Kokouksessa Paananen vaati, että kunnanhallituksen on ryhdyttävä välittömästi kuntalain mukaisiin toimiin sillä perusteella, että lautakunnan puheenjohtaja on ollut tietoinen tehdystä sopimuksesta. Paanasen mukaan asian tietoisella salaamisella on pyritty saamaan vastikkeellista hyötyä yhdistykselle. Paanasen ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu. Paijulan yhdistyksen puolesta talkootyösopimuksen ovat allekirjoittaneet Anna-Kaisa Saarinen ja Jenniina Isotalo .