Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kalastusalue hakee poikkeuslupaa merimetsohäirintään Mynälahdella

Airiston-Velkuan kalastusalue on jättänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeuslupahakemuksen kiirehtimispyynnöllä merimetson rauhoitusmääräyksiin Mynälahdella loppuvuoden ajaksi. Lupahakemuksen tavoitteena on estää merimetsoyhdyskunnan muodostuminen Loukkeenkarille. Kalastusalue perustelee hakemusta kansanterveyden suojelemisella sekä metsille, kasvistolle ja kalavesille koituvan vakavan vahingon estämisellä. Hakemuksen mukaan ongelma on kärjistynyt nopeasti. Kalastusalueelle viime vuonna myönnetty poikkeuslupa umpeutui toukokuun puolivälissä. Tämän vuoksi Loukkeenkarille olisi välttämätöntä saada lainvoimainen häirintälupa heti, sillä viivästymisestä koituu ihmisille terveydellistä vaaraa ja yleinen etu sitä vaatii. Loukkeenkarilla on todettu useita satoja merimetsoja ja puissa on pesien alkuja. Merimetsot on tarkoitus häätää Loukkeenkarista oleilemalla saarella niin pitkään, että merimetsot jättävät saaren. Saarelle jätettäisiin haalareita pelättimiksi aktiivisen oleskelun jälkeen. Saarella muita pesiviä lintulajeja pyrittäisiin olemaan häiritsemättä. Kalastusalueen mukaan muuta tyydyttävää ratkaisua vahinkojen estämiseksi ei ole. Loukkeenkarista 200 metrin päässä sijaitsee Pikisaaren uimaranta. Maskun ja Nousiaisten kuntien yhteisomistuksessa oleva merenranta-alue on kuntalaisten käytössä. Hakemuksessa todetaan, että merimetsojen ulosteista voi aiheutua terveydellistä vaaraa uimarannan käyttäjille. Loukkeenkari on Saaristomeren merkittävimpiä kuhan ja ahvenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Tuomonmatala sijaitsee välittömässä läheisyydessä ja kuhan kutuaika on touko-kesäkuun vaihteessa. Merimetsot tulevat helposti saalistamaan matalassa vedessä mätiä vartioivat kuhakoiraat. Merimetsojen häätämisellä estettäisiin kalavesille aiheutuva vakava haitta. Loukkeenkari on lähialueen harvoja mökittömiä runsaspuustoisia saaria. Kalastusalueen mukaan puuston taloudellisen arvon lisäksi metsäisellä saarella on maisemallista ja virkistyksellistä merkitystä.