Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Ulkoilureittiin saatava maanomistajan suostumus

Varsinais-Suomessa laaditaan vaihemaakuntakaavaa, joka koskee luonnonarvoja ja -varoja. Mynämäen kunnanhallitus antoi maanantain kokouksessaan lausuntonsa kaavan ehdotuksesta. Kunta pitää kaavan merkintöjä perusteltuina ja tärkeinä luonnonarvojen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Ohjeelliset ulkoilureittimerkinnät kunta näkee tärkeinä virkistyskäytön ja matkailun edistämisen kannalta. – Liittymät maakunnalliseen ulkoilureittiverkostoon mahdollistavat aiempaa paremmin myös paikallisten toimijoiden ja yritysten mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja palvelujaan ulkoilureitistön käyttäjille, lausunnossa todetaan. Mynämäki muistuttaa kuitenkin, että maanomistajilta on aina saatava suostumus sekä viralliseen että ohjeelliseen reittiin. Ulkoilureitin status ei myöskään saa estää tai vaikeuttaa maa- ja metsätalouden harjoittamista.   Kaavaehdotus tulee yleisesti nähtäville, kun se on lausuntojen jälkeen viimeistelty. Tuolloin siihen voivat tehdä muistutuksia myös kuntalaiset. Kaavalla muun muassa ratkaistaan luonnonarvoiltaan merkittävien alueiden säilymiseen liittyvät merkintätarpeet sekä maakunnan virkistysalueiden ja -reitistöjen kehittämisen kannalta tarpeelliset merkinnät.