Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kunnallisvalitus maalämmön kieltämisestä pohjavesialueella

Turun hallinto-oikeuden käsittelyssä on kunnallisvalitus, jossa vaaditaan Mynämäen ympäristönsuojelumääräyksistä maalämpöjärjestelmiä koskevaa pykälän osaa kumottavaksi ja uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi maaliskuussa kunnan ympäristönsuojelumääräykset, ja niiden osana kohdan, jossa kielletään maalämpöjärjestelmien sijoittaminen vedenottoon tarkoitettujen eli 1-luokan ja vedenottoon soveltuvien eli 2-luokan pohjavesialueiden muodostumisalueille. Valituksessa vaaditaan päätöstä kumottavaksi sillä perusteella, että valtuusto on näin päättäessään ylittänyt toimivaltansa.   Valituksessa todetaan, että maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueelle on vesitaloushanke, joka mahdollisesti vaatii vesilain mukaisen luvan. Vesilaissa on lueteltu hankkeet, jotka ovat aina luvanvaraisia, eikä maalämpöjärjestelmän rakentaminen ole näiden joukossa eikä myöskään sellaisten hankkeiden joukossa, jotka olisi suoraan jonkin lainsäädännön nojalla kielletty. Tästä syystä valtuusto on valituksen mukaan ylittänyt toimivaltansa määrätessään rakentamisen kielletyksi. Toimivallan ylittämistä perustellaan myös sillä, että valtuusto on kieltänyt ympäristönsuojelumääräyksillä toimenpiteen, joka on luvanvarainen toisen lain, maankäyttö- ja rakennuslain, nojalla.   Mynämäen kunnanhallitus antoi maanantain kokouksessaan hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa kunta vaatii valitusta hylättäväksi perusteettomana. Lausunnossa todetaan ympäristönsuojelumääräysten perustuvan tiukentuneeseen oikeuskäytäntöön. Maalämpöjärjestelmien kieltäminen pohjavesialueella perustuu vesilupakäsittelyjen Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin. Kunnan lausunnossa todetaan, ettei määräyksillä kategorisesti kielletä maalämpökaivojen rakentamista koko kunnan alueella, vaan tietyillä herkillä alueilla. Lisäksi kunta huomauttaa, ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista hakea poikkeusta, vaikka määräyksissä toimenpide on kielletty. Muihin lakeihin liittyen kunta toteaa, että vaikka ympäristönsuojelumääräykset voidaan antaa vain ympäristönsuojelulain nojalla, niissä voi olla myös sellaista pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sääntelyä, joka lähtökohtaisesti kuuluu jonkun muun lain soveltamisalaan. – Vaikka maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa, se ei poista mahdollisuutta määritellä aluetta, jolle niitä ei ympäristönsuojelullisista syistä ole perusteltua sijoittaa, todetaan kunnan lausunnossa.