Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Aloite palvelusetelistä vammaispalveluihin

Maskulainen Katariina Leino esittää vireille pistämässään kuntalaisaloitteessa, että Maskun kunta ja Perusturvakuntayhtymä Akseli ottaisivat käyttöön palvelusetelin vammaispalvelussa. Sillä parannettaisiin merkittävästi vammaispalvelun asiakkaiden oikeusturvaa. Leinon tavoin moni vammainen henkilö saa ulkoistettua vammaispalvelua kotikunnaltaan. – Esimerkiksi juuri asumis- tai avustuspalvelut ovat monelle elämänmittaisia palveluita, ja siksi olisi tosi tärkeää, että asiakasta kuultaisiin entistä paremmin. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto toisi asiakkaan äänen kuuluviin, ja myös parantaisi palvelun laatua, kun syntyy paine palvella asiakasta hyvin, Leino toteaa.   Nykyisessä järjestelmässä eli ostopalveluja käytettäessä sopimuksen esimerkiksi hoivapalvelusta tekee kuntayhtymä yhdessä hoivayhtiön kanssa. Tämä tekee kuntayhtymästä teknisesti hoivayhtiön asiakkaan, ja jättää palveluntarvitsijan ainoastaan saajan rooliin. Tämä on ongelmallista silloin, kun palvelun laadussa tai ehdoissa ilmenee puutteita. Leino toteaa, että pahimmillaan viime kädessä tilanne on se, että ainoastaan sopimusosapuolta kuullaan. – Maskun vammaispalvelusta ainakin itse olen saanut tukea myös pulmatilanteisiin, mutta käytäntö on osoittanut, että asiakkaan on hyvin vaikeaa tulla tilanteissa itse kuulluksi, jos hän ei ole myös suoraan palvelun sopimuspuoli. Kun myös palvelun saajasta tulee sopimusosapuoli, häntä on pakko kuunnella. Aloitteessa Leino korostaa, että mitä pidempi palvelu on kestoltaan ja mitä syvällisemmin palvelu vaikuttaa asiakkaan elämään, sen tärkeämpää on turvata, että palvelu toimii saumattomasti ja asiakkaan tarpeet edellä. Jos asiakasta ei kuulla, jopa hänen turvallisuutensa voi vaarantua. – Tiedossani on esimerkiksi tapauksia, joissa suojavarusteista riskiryhmien avustamisessa on kieltäydytty tai että työntekijän puutteelliseen ammattitaitoon ei ole palveluntuottajien toimesta puututtu. Asiakkaan ääntä olisi välttämätön voimistaa, jotta häntä olisi pakko palvella kaikissa tapauksissa – jos hänet aikoo pitää, Leino toteaa.   Palvelusetelin mahdollistamisen Katariina Leino uskoo usein myös johtavan laatua ylläpitävään kilpailuun palveluntuottajien välillä. – Kun asiakkaalla on itse suorempi valta päättää asiakkuudestaan, yrityksillä on suuri motiivi pitää yllä palvelunsa laatua. Leino muistuttaa, että palveluseteliasiakkaat ovat myös tutkitusti tyytyväisiä palveluunsa. – Jos palveluseteliä voisi käyttää kunnan kilpailutusten ulkopuolella, paranisivat myös pk-yritysten mahdollisuudet merkittävästi. Heillä kun ei ole usein mahdollisuutta osallistua suuriin kilpailutuksiin, mutta olisivat silti valmiita palvelemaan laadukkaasti mutta kilpailukykyisin hinnoin.   Aloitteen tarkoituksena on esittää vammaispalvelun järjestämistapoihin yksi vaihtoehto lisää. Näin ollen nykyiset vaihtoehdot voisivat jatkaa palvelusetelijärjestelmän rinnalla. Leino esittää, että jos palveluseteliä ei ole mahdollista laajentaa kunnan kilpailutusten ulkopuolelle, sen voisi ensivaiheessa ottaa käyttöön kunnan kilpailuttamien tahojen kesken. – Tärkeintä on varmistaa palvelun saajan toimijuus omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Se on YK:n vammaisoikeuksien sopimuksenkin henki.   Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa netissä kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Nimiä Leino on suunnitellut keräävänsä kesäkuun puoliväliin asti.