Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Masku tukee junaradan turvallisuuden kehittämistä

Maskun kunta pitää Turun ja Uudenkaupungin välisen junaradan turvallisuuden parantamista kannatettavana hankkeena. Tasoristeysturvallisuuden parantaminen koskee Maskussa Jonkkusten, Väliniityn ja Mantan tasoristeyksiä. Suunnitelman mukaan Jonkkusten tasoristeys jäisi ajoneuvoliikennekäyttöön puolipuomilaitoksella varustettuna. Väliniityn risteyksessä sallittaisiin vain kevyen liikenteen kulku, mutta Mantan risteys poistettaisiin kokonaan käytöstä. Väylävirasto on pyytänyt kunnalta lausuntoa suunnitelmasta. Kunta toteaa, että maankäytön suunnittelussa rata on otettu huomioon. Kunnan tavoitteena on radan liikennemuotojen kehittäminen niin, että maskulaiset hyötyisivät siitä. Kunta pyytää kuitenkin tarkennusta yleiskaavassa mainittuun yhteystarpeeseen radan yli Pirttimäestä Villilään. Suunnitelmaselostuksen mukaan esitetyt ratkaisut eivät ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa eivätkä estä kaavan toteuttamista. Kunnan mukaan maininta ei kuitenkaan anna selvää kuvaa siitä, miten yhteys on järjestettävissä yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti tulevaisuudessa. Kun suunnitelma oli nähtävillä maalis-huhtikuussa, Väylävirastoon jätettiin kolme muistutusta. Ne kaikki koskivat yksityistä maankäyttöä, joten kunta ei ottanut niihin kantaa. Lisäksi Pirttimäen tiekunta esitti huolensa siitä, että rakentamisajan liikenne kulkee Pirttimäentien yksityistien kautta. Tiekunta vaatii, että rakentamisesta aiheutuvat haitat ja vauriot on korjattava ja korvattava. Kunta pitää tiekunnan muistutusta aiheellisena. Kunta pyytää rakennuttajaa olemaan aktiivisesti yhteydessä Pirttimäentien ja Jonkkustentien tiekuntiin. Maskun tasoristeyshankkeiden kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa euroa. Väylävirasto vastaa hankkeen kaikista kustannuksista.