Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Taivassalon srk-kodin sisätilalle ei suojelua – Ympäristöministeriön päätös muuttaa Ely-keskuksen ratkaisua

Taivassalon seurakuntakodin ulkoasu täytyy säilyttää. Rakennusta ja sen piha-aluetta täytyy hoitaa niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Sen sijaan seurakuntakodin sisätiloja ja sisustusta ei tarvitse suojella. Tähän lopputulokseen ympäristöministeriö on tullut 24.4. antamassaan päätöksessään vastauksena Taivassalon seurakunnan tekemään valitukseen. Seurakunta oli valittanut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen marraskuussa 2017 tekemästä päätöksestä, jolla suojeltiin rakennuksen pihapiiri, ulkoasu, rakennusrunko, sisätilat ja kiinteä sisustus. Ely-keskuksen päätös perustui rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin. Ministeriö vahvisti muilta osin Ely-keskuksen aiemman päätöksen, mutta rakennuksen sisätilojen ja sisustuksen suojelutarpeen ministeriö näki toisin. Ministeriö toteaa päätöksessään, että rakennusta ei saa purkaa ja rakennuksen ulkoasu täytyy säilyttää. Rakennusosia on korjattava ja tarvittaessa uusittava siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat rakennusajan tai 1950-luvun muutostöiden mukaista toteutusta. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava Museovirastoa.   Taivassalon seurakuntakoti on rakennettu alun perin vuonna 1919 talkoilla hirsistä rukoushuoneeksi. Kirkkosali on 1950-luvun kuosissa. Taivassalon perinneyhdistys ry haki rakennukselle suojelua huhtikuussa 2015. Yhdistys halusi suojella rakennuksen luonnonympäristöineen, alkuperäisine ikkunoineen, 1950-luvun sisäänkäynteineen ja kirkkosalin irrallisine sisustuksineen. Taivassalon seurakunta valitti Ely-keskuksen päätöksestä muun muassa sillä perusteella, että esityksen tekijällä ei ollut rakennusperintölain tarkoittamaa kvalifikaatiota ja kompetenssia suojeluesityksen tekemiseen. Tällä perusteella Ely-keskuksen olisi tullut jättää suojeluesitys tutkimatta. Lisäksi seurakunnan valituksessa todettiin, että suojelu estää rakennuksen tarkoituksenmukaisen käytön. Ministeriön tulkinnan mukaan Taivassalon Perinneyhdistyksellä on rakennusperintölain mukainen esityksenteko-oikeus. Toissijaisesti seurakunta vaati päätöksen muuttamista niin, että rakennussuojelu rajataan koskemaan ainoastaan rakennuksen ulkoasua sekä kantavia rakenteita rakennuksen sisätiloissa ja tulisijoja. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän sisällä tiedoksisaannista.