Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Häpönniemen puhdistamo hakee uutta ympäristölupaa – Purkuputken mökkinaapurustolla yhä parannusvaatimuksia

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa ollaan uudistamassa. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (Avi) kokoaa ympäristölupamenettelyyn liittyviä mielipiteitä 14.5.2020 asti. Puhdistamon vastaanottamien jätevesien määrä on 2000-luvulla moninkertaistunut. Kuormitus johti takavuosina siihen, ettei puhdistamo enää kyennyt hyvään puhdistustulokseen. Puhdistamolla tehdään valvovan viranomaisen eli VARELY:n toimesta tarkistuksia vuosittain ja vuonna 2019 puhdistamo tarkastettiin kolmesti. Ennen saneerausta olleissa tarkastuksissa on todettu vakava rikkomus, joka on johtunut puhdistamon käsittelykapasiteetin loppumisesta ja sitä myöten vaatimuksia huonommasta puhdistustuloksesta. Vuonna 2018 oli huomautettavaa siitä, että Vakka-Suomen Vedellä ei ollut tiedossa kaikkien puhdistamolle jätevettä toimittavien kuntien viemäriverkoston kuntoa ja verkostosta aiheutuvia viemäröinnin ohituksia. Vuonna 2019 huomautettavaa ei ollut. Ainoastaan muistutettiin koetoiminnan väliraportin toimittamisesta ESAVI:lle ympäristölupahakemuksen täydennykseksi. Mökkiläiset ovat vaatineet purkuputken pidentämistä sillä perusteella, että jäteveden päästöt aiheuttavat ympäristökuormitusta ja hajuhaittoja merialueella Uudenkaupungin edustalla. Häpönniemen puhdistamolla on tehty vuosina 2017– 2018 seitsemän miljoonan euron laajennushanke, jossa myös veden puhdistusprosessia tehostettiin. Laitos on tarkastettu sen jälkeen kolmesti. Viimeisimmän tarkastuksen tarkastuskertomus ei ole vielä valmistunut, mutta 10.9.2019 pidetyssä tarkastuskertomuksessa todetaan, että laitoksen koetoiminnassa ei ole todettu puutteita. – Puhdistamo on uusittu juuri sen vuoksi, että se ei enää riittänyt nykyiseen kuormitukseen eikä olemassa oleviin ympäristöluvan ehtoihin päästy. Uudistamisen jälkeen on kuitenkin päästy ja kirkkaasti ylitettykin vaatimukset, Uudenkaupungin vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm sanoo.   Purkuputken pidentämistä Vakka-Suomen Vesi on pitänyt liian kalliina ja nykytilanteessa myös tarpeettomana hankkeena. Uudenkaupungin edustalle on laadittu 2016 virtaus- ja vedenlaatumalli, jolla on laskettu Häpönniemen puhdistamon ravinnekuormitusten vaikutuksia puhdistettujen jätevesien purkualueella. Jatkotyössä simuloitiin kuormitusskenaario vuodelle 2035 ja sen mukaan puhdistamon laitoksen tehostamisesta huolimatta fosfori- ja typpipitoisuudet kasvaisivat Uudenkaupungin edustalla. Vakka-Suomen Sanomiin yhteyttä ottaneen mökkiläisen mielestä tämä simulaatiotulos osoittaa, että puhdistamon purkuputken paikkaa pitäisi muuttaa tai purkuputkea jatkaa. Westerholm sanoo, että merialueesta tehdään jatkuvaa tarkkailua ulkopuolisen ja riippumattoman laboratorion LSVSY:n toimesta. – Merialueen tila on alkanut paranemaan uuden puhdistusprosessin käynnistymisen myötä. Ylivoimaisesti suurin kuormittaja on edelleen makean veden allas eli Sirppujoki. – Kaikki raportit ja tutkimukset on toimitettu ESAVI:lle koetoiminnasta ja he sitten päättävät ympäristöluvasta.