Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Yhdistys esittää siirtymistä kiertoveteen kalankasvatuksessa

Selkämeren kansallispuiston ystävät -yhdistys on antanut lausunnon Uudenkaupungin edustalla sijaitsevien ja erityisesti kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuudesta kalankasvatukseen. – Haluamme antaa asiasta kirjallisen lausunnon, koska kaupungin kysely ei anna mahdollisuutta esittää kokonaisnäkemystä kalankasvatukseen. Kysely tarjoaa mahdollisuuden ottaa kantaa ainoastaan paikkavaihtoehtojen valintaan, mutta ei esimerkiksi kasvatusmenetelmiin. Ilmastonmuutoksen olosuhteissa on syytä suhtautua vastuullisesti kaikkiin kalankasvatusta Selkämerellä lisääviin toimiin, yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Loven toteaa. Yhdistyksen mukaan parasta olisi kalankasvatuksessa siirtyä kiertovesitekniikkaan, koska siinä voidaan hallita ympäristöongelmia olennaisesti avokasseja paremmin. Se tapahtuu myös kautta vuoden kalan kasvulle otollisessa veden lämpötilassa, mikä lisää tuotannon tehokkuutta ja näin ollen kannattavuutta verrattuna avomeriolosuhteissa tapahtuvaan kalankasvatukseen. Lausunnon mukaan kalanjalostuksessa tulisi siirtää painopistettä Selkämeren runsaiden silakkakantojen jalostamiseen silakkaravinnoksi. – On suurta tuhlausta, että valtakunnan huoltovarmuuden kannalta merkittävän resurssin ja ihmisravintona arvokkaan silakkasaaliin valtaosa viedään tällä hetkellä mitättömällä hinnalla ulkomaille ja käytetään pääosin turkistarhaukseen, lausunnossa todetaan. Yhdistyksen mukaan särkikalojen jalostamisessa ihmisravinnoksi on edetty lupaavasti. Lausunnossa todetaan, että Uudenkaupungin Suukarin kalasataman kehittämiseen avautuvat parhaat mahdollisuudet silakan ja muun luonnonkalan jalostusta kehittämällä. Yhdistys toteaa lausunnossaan, että Selkämeri on ulapalla vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Siitä huolimatta päästöjen lisääminen ei saa olla enää mahdollista. – Uusia kalankasvattamoja tulee ohjata kiertovesitekniikalla toimiviksi. Nykyisten kalankasvattamojen kasvatusmääriä voidaan mahdollisesti kasvattaa vähäpäästöisellä ja Pohjalahdesta otetulla silakkaravinnolla, yhdistys esittää. Yhdistyksen mukaan liian matalissa vesissä toimivat kasvattamot olisi siirrettävä ulommas ja sisäsaariston aleneva kuormitus olisi näin mahdollista korvata kasvatusmäärän kasvuna. – Silti tulee turvata ensisijaisesti Selkämeren säilyminen puhtaana sekä luonnonsuojelualueet, kuten kansallispuisto ja tärkeät lintualueet. Itämeri-rehu on parempi vaihtoehto kuin muilta meriltä tuotettu rehu. Sitä ei kuitenkaan voi laskea kompensaatioksi vesi- ja ympäristöluvissa sen enempää kuin poistokalastustakaan. Yhdistys vaatii, että perustutkimus ja kokonaisvaikutuksen arviointi on oltava ajan tasalla uudistuksia suunniteltaessa. Vasta sen jälkeen on arvioitavissa mahdollisen lisäkasvatuksen suotuisa kokonaismäärä. – Ympäristövaikutusten arvioinnissa on ennakkoon tarkkaan punnittava, mitä kasvatusmäärän lisääminen vaikuttaa lisäpäästöinä kokonaisuuteen sekä kasvatusaikaisen ravinnekuormituksen että perkaustoiminnan osalta. Yhdistys korostaa myös veden laadun seurantatutkimuksen ajantasaistamista ja oikeiden tarkkailupisteiden valintaa jo ennen hankkeiden alkua.