Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

KHO ja Munkin esteellisyys

KHO poisti Mika Munkin esteellisyyden -otsikko on totuutta vääristelevä ja virheellinen (V-SS 23.4.). Toimittaja Harri Suomalaisen jutussa ovat viiden vuoden käsittelyjen puuro ja vellit menneet suloisesti sekaisin. Tämän lehden 18.1.2019 uutisoima: ”KHO: Kirjoitus teki Vehmaan päättäjästä esteellisen” on edelleen totta ja voimassa. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosipäätös 16.1.2019/91 kirjaa selkokielellä ”Edellä mainitun johdosta kunnanhallituksen päätös 3.1.12014 ja Hallinto-oikeuden valituksenalainen päätös, siltä osin kuin hallinto-oikeus on hylännyt Heinosen valituksen kunnanhallituksen päätöksestä 3.11.2014 on kumottava.” Toimittaja kirjaa totuudenvastaisesti edelleen ”Kaksi vuotta myöhemmin hallinto-oikeus kumosi avustuspäätöksen, koska kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Munkki oli sen mukaan esteellinen osallistumaan päätöksen tekoon. Samaan lopputulokseen tuli korkein hallinto-oikeus tammikuussa 2019.” Hallinto-oikeus ei missään viiden vuoden tapauksissa katsonut Mika Munkkia esteelliseksi! Suomalaisen kirjaama hallinto-oikeuden kumoava päätös (15.6.2016) esteellisyyden perusteella koskee vuoden 2014 avustuksia ja täysin toista henkilöä (naista). Sillä ei siis ole mitään tekemistä Mika Munkin ja vuoden 2013 avustuskäsittelyjen kanssa. Vellien (2014, 2015, 2016 ja 2017 avustuskäsittelyt) suhteen tehdyillä KHO-päätöksillä ei ole poistettu Mika Munkin esteellisyyttä vuonna 2013 avustusten käsittelyjen suhteen. KHO on vain kirjannut, ettei Mika Munkin sanomalehtikirjoitus (26.9.2013) tuota enää esteellisyyttä, yli kolme vuotta ennen valituksenalaisia päätöksiä tapahtuneena ei siis poistettu mitään aiempia esteellisyyspäätöksiä, joissa Munkin kirjoitus oli vielä tuore. Toimittaja ei ole myöskään ottanut huomioon, että KHO on korjannut vuonna 2016 kohdentuvaa päätöstään kirjoitusvirheen johdosta asiakirjallaan 9.4.2020, koska kyseisen päätökseen kirjattua antopäivää 19.11.2020 ei ole vieläkään ollut. Yhtä kaikki KHO ei ole poistanut Mika Munkin esteellisyyttä minkään oikeuskäsittelypäätöksen osalta. KHO:n päätökset 19.3.2020 merkitsevät vain, että Mika Munkki on ilmoittanut totuudenvastaisesti esteellisyytensä 16.1.2019 jälkeen ja jättäytynyt perusteettomasti pois niistä Vehmaan kunnan kokouksista, joissa on käsitelty Ilmari Heinosen esiin nostamia asioita. Siltä osin tapahtunutta ei ole tietääkseni käsitelty Vehmaan kunnassa, eikä myöskään siltä osin, että Mika Munkki on ollut säädösten vastaisesti käsittelemässä niitä vuonna 2013 avustuksiin liittyviä kunnan käsittelyjä, joissa KHO on katsonut Munkin esteelliseksi. En puutu niihin kunnan tekemiin vuonna 2013 avustusten ”uusiokäsittelyihin”, jotka ovat jälleen vireillä Turun hallinto-oikeudessa. Enkä kommentoi myöskään Munkin sanomaksi kirjattua näkemystä Puolan ja Unkarin nykykäytännöstä –  KHO 16.1.2019 kertoo suomalaisen oikeuskäytännön nykytotuuden, eikä se ole mielipidepäätös. Ilmari Heinonen Se Savilan Ilu