Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Laatuarvioinnista kuntavahvuuksia

Kuntien muutoksessa on tärkeää toiminnan arviointi ja laadun turvaaminen. Suomessa julkisella puolella yleisin käytetty arviointimalli on CAF (Common Assessment Framework). CAF on EU-jäsenmaiden yhteistyön tuloksena syntynyt julkisen sektorin laadunarviointimalli. CAF-mallia on jo käytetty toiminnan kehittämisen työkaluna useissa eri Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Malliin sisältyy yhdeksän arviointikohdetta. Uusi CAF2020-malli julkaistiin huhtikuussa. Uudessa mallissa ja sen kriteeristössä on otettu huomioon julkisen sektorin erilaiset lähitulevaisuuden haasteet, asiakaslähtöisyys, digitaalisuus, kestävä kehitys, yhteiskehittäminen ja sosiaalinen vastuu. CAF-malli on työkalu, jonka avulla voidaan tehdä kokonaisvaltaista laadunarviointia, jossa tarkastellaan eri tulosalueita ja kunnan toimintatapoja, joilla voidaan mahdollistaa hyvien tulosten syntyminen. Kun toiminnan arviointia tehdään säännöllisesti ja systemaattisesti esimerkiksi valtuustokausittain, se auttaa kehittämään uusien asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja myös kustannustehokkaammin. Arviointi vahvistaa myös tiedolla johtamista, auttaa asettamaan uusia tavoitteita ja tarkastelemaan toimintatapoja useasta eri näkökulmasta. Laatutyö on pitkäjänteistä ja sitouttavaa toimintaa, jonka avulla voidaan lisätä kunnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hyvin tehty itsearviointi CAF-työkalulla tukee kunnan kehittämistarpeiden ja -valmiuksien kartoittamista myös tulevaan. Kannustan Maskua myös hyödyntämään ilmaista CAF-työkalua laatutyössä. Tästä hyötyisivät varmasti kunnan viranhaltijat, päätöksentekijät ja kuntalaisetkin. Lisäinfoa CAF-työkalusta saa muun muassa Kuntaliitosta. Kirsi Siira, hyvinvointilautakunnan pj. (kok.), Masku