Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiaisten vastuuvapauspäätös kumoutui hallinto-oikeudessa

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Nousiaisten valtuuston kesäkuussa 2018 tekemän päätöksen, joka koski vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Oikeuden päätöksessä todetaan, ettei valtuuston puheenjohtaja Reima Rantanen (vas.) antanut kaikkien valtuutettujen pitää pyytämiään puheenvuoroja asian käsittelyn aikana. Oikeuden mukaan puheenjohtajan menettely on ollut kuntalain ja kunnan hallintosäännön vastaista. Näin valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kokouksessa valtuutettu Lauri Iivanainen (ps.) teki muutosehdotuksen, jonka mukaan vastuuvapautta ei myönnettäisi olemassa olevien epäselvyyksien ja keskeneräisten asioiden vuoksi. Tämän jälkeen Rantanen tiedusteli, kannatetaanko pyydetyissä puheenvuoroissa Iivanaisen ehdotusta. Kun kannatusta ei siinä vaiheessa tullut, esitys raukesi ja puheenjohtaja päätti asian käsittelyn. Kunnanhallitus on todennut lausunnossaan hallinto-oikeudelle, etteivät kahden valtuutetun puheenvuorot asian käsittelyn jälkeen vaarantaneet päätöksenteon muotovaatimuksia. Hallituksen mukaan kaikille varattiin mahdollisuus käyttää puheenvuoronsa ennen käsittelyn päättymistä ja sen jälkeen keskustelu oli epävirallista. Hallituksen mukaan jälkikäteen käytetyillä kommenttipuheenvuoroilla ei ollut vaikutusta päätökseen. Valtuuston puheenjohtajan lausunnossa todetaan, ettei pyydetyistä puheenvuoroista ole tallennetta eikä nimilistaa ja että puheenvuorot on annettu pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajat Jari Olli (kesk.) ja Harri Soini (kok.) eivät osanneet lausunnoissaan yksilöidä, ketkä valtuutetut ovat käyttäneet puheenvuoronsa sen jälkeen, kun asian käsittely on päätetty. Hallinto-oikeus totesi, että pöytäkirjamerkintöjen perusteella jää tulkinnanvaraa siitä, missä vaiheessa asian käsittelyn päättämisen jälkeen käytettyjä puheenvuoroja on pyydetty. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin pöytäkirjantarkastajien lausuntojen perusteella, että puheenvuorot on pyydetty asian käsittelyn aikana puheenjohtajan avattua keskustelun. Oikeuden mukaan asian käsittely on päätetty, ennen kuin kaikki keskusteluvaiheessa pyydetyt puheenvuorot oli pidetty. Valtuuston päätöksestä valitti Matti Muukkonen , joka tunnetaan muun muassa Pyhärannan entisenä kunnanjohtajana. Muukkonen asui vuonna 2018 Nousiaisissa.