Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Taimikoidenhoidon työnjälki ei ole parantunut

Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin merkittävästi Kemera-tuen rahoitusehdoista poikkeavaa työnjälkeä. Kaikkiaan tarkastettiin noin 1560 kohdetta, joilta metsänomistajat olivat jättäneet taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksen ja hakeneet Kemera-tukea. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 7758 hehtaaria. Otantatarkastettujen nuoren metsän hoitokohteiden pinta-alasta noin 74 prosenttia täytti rahoitusehdot. Harkintatarkastetuissa kohteissa varhaishoitokohteiden pinta-alasta 66 prosenttia täytti rahoitusehdot ja nuoren metsän hoidon pinta-alasta vain noin puolet. Maakunnittain verrattuna kaikilla tarkastetuilla taimikon varhaishoitokohteilla laatu oli heikointa Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa sekä Keski-Pohjanmaalla ja parasta Satakunnassa, Kymenlaaksossa sekä Kainuussa.   Yleisin syy taimikon varhaishoidon Kemera-hakemusten hylkäämiseen oli taimikon liian varovainen harvennus, jolloin kasvatettava puusto oli jäänyt liian tiheäksi. Varhaishoidon hakemuksia hylättiin myös noin 16 hehtaarin alalta, koska töitä ei ollut tehty ilmoituksesta huolimatta. – Osalla ylitiheiksi arvioiduista kohteista tehtiin tarkastuksen pohjalta korjaavia töitä. Näiden korjausten jälkeen voitiin Kemera-tuki vielä myöntää. Vaikka rahoitusehdot eivät aina täyttyisikään, voi työn lopputulos olla siitä huolimatta metsänhoidollisesti hyvä, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Nuoren metsän hoidon Kemera-hakemuksia hylättiin eniten liian pienen poistuman sekä puuston liian suuren keskiläpimitan vuoksi. Myöskin nuoren metsän hoidon hakemuksia hylättiin, koska ilmoitettuja metsänhoitotöitä ei ollut tehty. Tarkastuksissa paljastui, että ilmoitettujen mutta tekemättömien töiden pinta-ala oli huolestuttavan suuri, noin 184 hehtaaria.   Metsänhoitotöiden laatua voi parantaa töiden omavalvonnalla. Kun työn tekijä mittaa tekemänsä metsänhoitotyön jälkeä ja vertaa sitä annettuihin ohjeellisiin arvoihin, työn laatu paranee. Metsänhoitotöiden omavalvonnassa voi käyttää apuna metsäkeskuksen Laatumetsä-mobiilisovellusta. Metsäkeskus järjestää myös maksuttomia verkkokoulutuksia omavalvonnasta.