Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Jotta kukaan ei katoaisi kuvioista

Kun Mynämäen Laurin yhtenäiskoulussa runsaat kolme viikkoa sitten siirryttiin etäopetukseen, kävi jo muutamassa päivässä selväksi, että etenkin yläkouluikäiset oppilaat tarvitsevat tukea muuhunkin kuin pelkästään oppimiseen. Koulu, nuorisotoimi, koulukuraattori, tukioppilaat ja etsivä nuorisotyö ryhtyivät tiivistämään yhteistyöverkkoaan oppilaiden tukemiseksi etätyöskentelyn aikana, jotta kevään kuluessa pystyttäisiin jokainen nuori pitämään mukana kuvioissa. Yhteydenottoja tehostetaan oppilaisiin, joista on jossakin vaiheessa tullut huolta esiin, sekä myös stressin ja jaksamisen kanssa painiviin oppilaisiin. – Tärkeintä on, että jollakulla meistä on kontakti nuoreen. Tuen lisäksi kyse on myös ennaltaehkäisystä. Hyvin matalalla kynnyksellä otetaan oppilaisiin yhteyttä, toteaa joustavan perusopetuksen (jopo) koulunkäynninohjaaja Juha-Matti Henriksson . Huolta herättäviä signaaleja voivat olla vaikkapa oppilaan väsymys tai se, että on ollut pois tai on tehtäviä tekemättä usean päivän ajalta eikä päivärytmi ole tavanomainen. Koulupäivä on kuitenkin etäopetuksessakin samanmittainen kuin lähiopetuksessa ja alkaa samaan aikaan aamulla. Helposti käy niin, että kun jää vähän jotakin tekemättä ja unohduksiin, niin kotona on vaikeampi päästä takaisin kelkkaan kuin kouluolosuhteissa. – Siitä on lähdetty liikkeelle, että kaikilla rytmi säilyisi, toteaa Laurin koulun rehtori Matti Kompuinen . Vaikka huoli olisi hyvin pienikin, eikä mitään ongelmaa sitten olisikaan, ei Henrikssonin mielestä nuorelle tee lainkaan huonoa, että koulun puolesta ollaan heihin enemmän yhteydessä. – Kyllä heillä on monenlaista murhetta ja mietettä joka tapauksessa. Nuorisotoimi tarjoaa nuorille keskusteluyhteyttä useammankin kanavan kautta. – Snapchatissa varmaan eniten jutellaan nuorten kanssa, ja uutena nyt discord-nuokkareissa, joissa on vaihtuvat ohjaajat. Kyllä siellä tulee esiin esimerkiksi nuorten huoli läheisistä ja omasta yksinäisyydestä, kertoo etänuokkaritoimintaa organisoiva Tea Sainio .   Haastavammissa tilanteissa oppilaat ohjataan koulusta edelleen koulukuraattori Harri Niemiselle . Sikäli tilanne on Laurin koulussa hyvä, että sellaisia oppilaita ei ole, joita ei olisi lainkaan tavoitettu. – On hyvin vähän nuoria, joihin me emme ole saaneet koulun puolesta yhteyttä, ja nekin perheet on koulukuraattori tavoittanut, Henriksson toteaa. Nieminen on huomannut, että koulunkäyntiavustajien rooli on tässä tilanteessa yllättävänkin suuri. – He saavat hyvin kontaktin juuri niihin oppilaisiin, joilla on vaikeuksia.   Etsivä nuorisotyö painottuu normaalioloissa peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneisiin, mutta nyt seurataan tavallista tiiviimmin 9-luokkalaisten tilannetta, jotta koulupudokkaita ei tulisi. – Etsivään nuorisotyöntekijään voivat ottaa yhteyttä nuoret itse tai huoltaja tai periaatteessa kuka tahansa aikuinen, jos on huolta nuoren tulevaisuudesta, Sainio muistuttaa.   Myös koulun tukioppilaat ovat tärkeä osa yhteistyöverkkoa. Nykyisten tukioppilaiden toimesta pidetään tukaritunteja etänä nykyisille seiskoille, ja ensi lukuvuoden tukioppilaatkin ehdittiin valita juuri ennen poikkeustilaan siirtymistä. Heille on tarkoitus pitää etänä niin ryhmäytymispäivä kuin myös MLL:n koulutuspäivä. Tuleville 7-luokkalaisillekin varmasti järjestetään jo kevään aikana etänä jotakin ryhmäyttämiseen liittyvää. – Tukioppilailla on itselläänkin heti ollut todella hyviä ideoita että mitä voisi tehdä. He tiedostavat että tämä on poikkeuksellinen tilanne myös tehdä jotakin poikkeuksellista, Henriksson kiittelee.     Etäkoulusta puuttuu yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, joka on monelle tärkeää. – On totuttu jakamaan iloja ja suruja yhdessä, ja nyt kun ei nähdäkään koulussa, se on varmasti monelle raskasta, Laurin koulun rehtori Matti Kompuinen toteaa. Yläkoulussa on huomattu, että työmäärän pitäminen kohtuullisena on haastavampaa kuin alakoulussa, jossa opettajat opettavat kaikkia aineita, jolloin oppilaalle annetun kokonaistyömäärän hahmottaa paremmin. – Yläkoulussa saattaa joka tunti olla eri opettaja ja käytössä eri työkalut. Siinä on ollut opettelua kodeissa paljonkin. Olemmekin näitä koko ajan tiivistäneet ja palautteiden mukaan toimintaa jatkuvasti kehittäneet. Nyt uskon että olemme pystyneet yhtenäistämään käytäntöjä opettajien kesken huomattavasti alkutilanteeseen verrattuna. On todettu, että täytyy olla selkeät ohjeet oppilaille muun muassa siitä, milloin tunti alkaa ja mitä sähköistä välinettä tunneilla käytetään, Kompuinen toteaa. Jopo-ohjaaja Juha-Matti Henriksson arvioi, että alakoululla on helpompi sopia päivittäin tietyt yhteiset hetket sekä se, milloin vain työskennellään. – Yläkoulussa oppilaalle tuo enemmän stressiä se, kun tunti oikeasti vaihtuu tunnin välein, ja aina on mentävä uuteen tilaan.   Siinä, miten etäopiskelu sujuu, on suuriakin yksilöllisiä eroja. – Pääsääntöisesti oppilaat hoitavat hommat todella hienosti, mutta eri asia on se, että kuinka paljon se kutakin rasittaa. Moni ottaa menestymisestä paineita, ja kun on sen kanssa yksin, se on raskasta, Henriksson kertoo. Koulukuraattori Harri Nieminen tietää silti niitäkin tapauksia, joille etäopiskelu saattaa sopia paremminkin kuin lähiopiskelu. – Monelle se on raskasta, että pitää herätä kuudelta aamulla ja lähteä bussilla kouluun. Ja siitä kun myöhästyy, ei pääse ollenkaan kouluun. Heillehän on kuin paratiisi, kun voi herätä vaikka vasta 8.30 ja pistää samalla banaania poskeen, kun kuuntelee oppitunteja, eikä tarvitse lähteä mihinkään. Henriksson arvioi, että myös ne, jotka viihtyvät koneen kanssa, hyötyvät tästä puhtaasti diginä työskentelemisestä. Osalle oppilaista vaikeaa on ollut se, ettei pidä siitä että naama näkyy kamerassa. Silloin esimerkiksi Henriksson käyttää viestintään chattia. Erilaisia keinoja yhteydenpitoon löytyy nykyisin onneksi hyvin. Kompuinen miettiikin, että jos tässä tilanteessa olisi oltu kymmenen vuotta sitten, olisi edessä ollut melkoinen katastrofi. Silloin olisi ehkä koulunkäynnin tilapäinen keskeyttäminen ollut ainoa vaihtoehto.