Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mitä eroa lomautuksella ja palkanmaksun keskeytyksellä?

Kunnissa harkitaan poikkeustilanteen vuoksi sekä lomautuksia että palkanmaksun keskeyttämistä. Miten lomautus ja palkanmaksun keskeyttäminen eroavat toisistaan, neuvottelupäällikkö Anne Kiiski KT Kuntatyönantajista? – Palkanmaksun keskeytys perustuu työsopimuslain 2. luvun 12. pykälän 2. momentin määräykseen, eli tilanteeseen, jossa kysymys on poikkeuksellisesta luonnontapahtumasta tai muusta sen kaltaisesta työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä. – Palkka siis turvataan myös tilanteissa, joissa työn estää poikkeuksellinen työnantajasta tai työntekijästä johtumaton syy. – Lomautuksen taustalla lähtökohtaisesti on syy, joka johtuu työnantajasta, tulkintani mukaan syystä, johon työnantaja voi jollain tavoin itse vaikuttaa. Työntekijä on oikeutettu lomautuksen ajalta päivärahaan. Voiko hän saada päivärahaa myös siinä tapauksessa, jos palkanmaksu keskeytetään, vastaava asiantuntija Vesa Kipinoinen Varsinais-Suomen TE-palveluista? –  Varsinais-Suomen TE-toimistolle ei ole tullut ohjeistusta 20.3.2020 tiedotettuun, miten valmisteilla olevia poikkeussäädöksiä tullaan soveltamaan. Vastaan siis tämän hetken tilanteen perusteella. – Työttömyysturvalaissa on mainittu lomautukseen rinnastettava syy, jolta ajalta etuutta voidaan maksaa. Tähän kuuluu paitsi työsopimuksessa sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytys, myös työsopimuslain 2. luvun 12 pykälän 2. momentin mukaiset seikat: Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä. – Tuleeko tuohon sitten muutosta, kuten lomautuksiin liittyviin aikoihin, jää nähtäväksi. Määräytyykö päiväraha samalla tavalla kuin lomautuksessa? – Päivärahaa maksetaan työttömyysturvalain näkökulmasta samalla perusteella.