Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kolmeen tasoristeykseen muutoksia Maskussa – Liikenneturvallisuus kohenee Jonkkustentiellä ja Pirttimäentiellä

Väylävirastossa on valmistunut ratasuunnitelma, joka koskee kolmen tasoristeyksen muutostöitä Maskussa. Pirttimäentiellä on tarkoitus poistaa Mantan tasoristeys ja muuttaa Väliniityn risteys pelkästään kevyen liikenteen käyttöön. Suunnitelman mukaan Jonkkustentien tasoristeystä parannetaan ja se varustetaan puolipuomilaitoksella. Jonkkusten yksityistiellä on vartioimaton tasoristeys. Lähin asuintalo sijaitsee 60 metrin päässä risteyksestä ja sen liittymä 40 metrin etäisyydellä. Radan länsipuolella on välittömästi Piuhantalontien liittymä ja radan suuntaisesti pumppaamolle johtavan huoltotien liittymä. Liittymän kohdalla tie kääntyy jyrkästi pohjoiseen radan suuntaiseksi. Odotustasanteet ovat lyhyet ja tien poikkileikkaus on ohjearvoihin verrattuna kapea. Ratasuunnitelman mukaan Jonkkustentien tasoristeys jää nykyiselle paikalleen. Odotustasanteiden pituuskaltevuutta korjataan, mutta tasanteen suora osuus jää edelleen ohjeiden vaatimuksia lyhyemmäksi. Tie levennetään risteyksen molemmin puolin ja asfaltoidaan 100 metrin matkalta. Hankkeen yhteydessä tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa tasoristeys olisi siirretty uuteen paikkaan. Näin odotustasanteet olisi saatu ohjeiden mukaisiksi, mutta maaperän pehmeyden vuoksi ratkaisu olisi ollut huomattavasti kalliimpi kuin puolipuomilaitoksen rakentaminen eikä siirto olisi merkittävästi parantanut turvallisuutta. Väliniityn vartioimaton tasoristeys sijaitsee Pirttimäen yksityistiellä. Radan länsipuolella sijaitsevan kallioisen mäen ja radan välissä kulkee etelän suuntaan Väliniituntie ja tasoristeyksen jälkeen Pirttimäentie kääntyy jyrkästi pohjoiseen radan suuntaiseksi. Radan itäpuolella tie on suora ja tasoristeyksestä on matkaa Pirttilähteentien liittymään 65 metriä. Länsipuolen odotustasanne on lyhyt ja liittymä on liian lähellä ohjearvoihin verrattuna. Suunnitelman mukaan Väliniityn tasoristeys muutetaan kevyen liikenteen tasoristeykseksi, joka varustetaan ajoneuvoliikenteen estävillä puomeilla niin, että kunnossapitokaluston liikkuminen on kuitenkin mahdollista. Suunnittelun yhteydessä pohdittiin myös tasoristeyksen parantamismahdollisuuksia. Odotustasanteen ja liittymän rakentaminen ajoneuvoliikenteelle nykypaikalle tarkoittaisi kuitenkin läheisen kiinteistön pirstoutumista, kun tiet olisi louhittava ja rakennettava kallioiseen mäkeen. Pirttimäen yksityistiellä sijaitseva Manta on niin ikään vartioimaton tasoristeys. Tasoristeyksen länsipuolella on peltoa ja itäpuolella metsää. Lähin asutus on tasoristeyksen välittömässä läheisyydessä radan itäpuolella. Tasoristeyksessä näkemät ovat puutteelliset, odotustasanne radan itäpuolella lyhyt ja tien poikkileikkaus liian kapea. Mantan tasoristeys poistetaan ja radan itäpuolelle rakennetaan yksityistie, joka johtaa ajoneuvoliikenteeltä suljettavan Väliniityn tasoristeyksen tuntumaan. Sen jälkeen liikenneyhteys jatkuu Pirttimäentien kautta Piuhantielle. Tieratkaisu edellyttää vastapenkereen rakentamista radan länsipuolelle. Tarkastelussa oli esillä myös toinen vaihtoehto, jossa tielinjaus olisi vedetty radan itäpuolen asuinrakennusten takana sijaitsevan mäen kautta. Tien pituuskaltevuudet olisivat kuitenkin tulleet jyrkiksi ja tiealue olisi muodostunut leveäksi jyrkkien maastonmuotojen vuoksi. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa euroa, josta Mantan osuus on lähes puolet. Sekä Jonkkusissa että Väliniityssä hinta jää arviolta vajaaseen 300 000 euroon. Väylävirasto vastaa hankkeen kaikista kustannuksista.