Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Kalliopohjalle esitetään sittenkin avustusta

Nousiaisten kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan uudelleen Nousiaisten Kalliopohja Oy:n avustamista ja päätti esittää valtuustolle, että se myöntäisi kertaluonteisena avustuksena, niin sanottuna de minis -tukena yhtiölle 11 000 euroa. Seurantalo Kalliopohja liittyi viime kesänä jätevesiverkostoon, josta syntyi 20 000 euron kustannukset. Kunta omistaa Kalliopohjan osakekannasta 49,7 %. Helmikuussa asiaa käsitellessään kunnanhallitus päätti ilmoittaa yhtiölle, ettei kunnalla ole mahdollisuutta avustaa kustannuksissa, mutta kunta olisi valmis mahdollisessa liittymäkustannuksia vastaavassa osakeannissa merkitsemään omistusosuuttaan vastaan osuuden, mikäli muut omistajatahot sitoutuvat myös siihen.   Helmikuisen päätöksen jälkeen asiasta on neuvoteltu, eikä muilla osakkailla ollut halukkuutta osakeannin järjestämiselle. Asiaa kunnanhallitukselle toiseen käsittelyyn valmistellut kunnanjohtaja Teemu Heinonen toteaa kunnan kannalta tilanteen voivan pahimmassa tapauksessa johtaa osakeyhtiön purkamiseen, mikäli suurin osa osakkaista päätyisi luopumaan osakeomistuksestaan. Kuntien yrityksille myöntämiä tukia määrittelee valtiontukisääntely. Sen ehtojen mukaan kunta voisi myöntää yhtiölle vähämerkityksistä julkista tukea eli ne minis-tukea. Heinonen toteaa päätösehdotuksensa perusteluissa, että kunnalla on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa rajalliset mahdollisuudet tukea yrityksiä, mutta Kalliopohjan kertaluonteisen avustuksen myöntämisen perusteluina esitetään toiminnan yleishyödyllisyys ja se, että kunta omistaa osan yhtiöstä. Avustuksen myöntämisellä varmistettaisiin myös kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja alueellisten kokonaisuuksien suojeleminen. Kalliopohjan vuonna 1920 valmistunutta rakennusta on remontoitu useaan otteeseen ja sen tilat ovat monipuolisesti kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten käyttöön varattavissa.