Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäen valtuusto hyväksyi uudet ympäristönsuojelumääräykset

Mynämäen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivityksen. Suurimmat muutokset koskevat jätevesien käsittelyä. Esimerkiksi pohjavesialueella jätevesien käsittelyä on tarkennettu ja lievennetty. Uusien määräysten mukaan jätevedet voi käsitellä alueella, kunhan puhdistetut jätevedet ohjataan alueen ulkopuolelle. Pohjavesialueella erillisen saunan peseytymisessä syntyvät jätevedet voi käsitellä, jos niiden ei katsota aiheuttavan pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ranta-alueella ei enää ole ehdotonta umpisäiliöpakkoa wc-vesille, vähimmäissuojaetäisyydet on tarkennettu harmaille ja mustille vesille. Vapaa-ajan kiinteistöjen rakennuksista tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen, voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 25 metriä rannasta. Määräyksissä on tarkennettu vähäisten jätevesien määritelmää: vähäistä jätevettä ei enää ole vain ”kantovesi”, vaan jatkossa kiinteä vesijohtokin voi olla vähäistä, jos siihen ei ole liitetty muita vesilaitteita. Kokonaan uutena asiana määräyksiin otettiin maalämpöä koskeva määräys, jonka mukaan maalämpöjärjestelmää ei saa lainkaan sijoittaa pohjaveden muodostumisalueille, ja muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle on pyydettävä Ely-keskuksen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta.   Kokouksessa hyväksyttiin myös kunnan ja Mynämäen seurakunnan välinen maankäyttösopimus ja maanvaihtoa koskeva esisopimus. Ne liittyvät Nihattulan asemakaavan muutokseen, jonka tavoitteena on saada uusia rakennuspaikkoja keskustan tuntumaan.   Kunnan viime vuoden tuloarvioiden sekä määrärahojen ylitykset ja alitukset hyväksyttiin tilinpäätöksen valmistavana toimenpiteenä. Syyt muutoksiin selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa. Suurimmat ylitykset ovat Perusturvakuntayhtymä Akselin menoissa, 812 000 euroa, ja erikoissairaanhoidossa, 318 000 euroa.   Akselin hyvinvointikertomus 2013–17 ja hyvinvointisuunnitelma 2019–21 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–21 hyväksyttiin.   Hyväksyttiin loppuun käsitellyksi valtuustoaloitteet, jotka koskivat kevyen liikenteen reittejä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kunnan palvelujen tehostamista digitaalisilla palveluilla.