Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

U:gin kauppakamariosasto lahjoittamassa termodynamiikan professuuria

Uudenkaupungin kauppakamariosaston hallitus on päättänyt panostaa innovaatiorahaston varoja seuraavan viiden vuoden aikana 60 000 euroa vuodessa Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen lahjoitusprofessuuriin. Panostus on merkittävä seudun elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämiseen. Päätös edellyttää, että vastaava summa löytyy Vakka-Suomen alueen yrityksiltä, kunnilta tai muilta lahjoittajilta. Lahjoitusprofessuurilla haetaan tiivistä kontaktia Turun yliopiston laajenevaan DI-koulutukseen. Vakka-Suomen lahjoitusprofessuurin kärjeksi on kaavailtu termodynamiikka, joka on perustana energian käytössä, kierrossa ja varastoinnissa sekä monilla ympäristötekniikan alueilla. Aihe koskettaa toimialoja laivanrakennuksesta prosessiteollisuuteen ja rakentamisesta elintarvikeketjuun. Tällä hetkellä lahjoitusprofessuureja on tiedossa muun muassa akkutekniikkaan, sähköiseen voimansiirtoon ja aurinkopaneeliteknologiaan. Termodynamiikan koulutuksessa on puutteita tällä hetkellä. Työelämäyhteistyö kuuluu oleellisena osana tekniikan korkeakouluopiskeluun. Lahjoitusprofessuurilla varmistetaan kiinteä kontakti teknillisen tiedekunnan tutkimukseen, koulutukseen ja kehitystoimintaan sekä opiskelijoihin. Yhteistyö luo hyvän pohjan opinnäytetöille, harjoitteluille ja kesätyöpaikoille, ja näiden kautta mahdolliseen rekrytointiin. Alustavissa keskusteluissa yritysten suhtautuminen on ollut hankkeelle myönteistä. Muutamat yritykset ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana rahoituksessa. Osaston tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti yrityksiä ja kuntia mukaan. Toimintaa varten perustetaan ohjausryhmä, joka säännöllisesti seuraa toiminnan etenemistä. Lahjoituksista tehdään yhteistyösopimus lahjoittajan ja yliopiston välillä. Lahjoitukset maksetaan ensisijaisesti suoraan yliopistolle, jolloin varmistetaan lahjoituksen verovähennyskelpoisuus. Sen voi kanavoida myös kauppakamariosaston innovaatiorahaston kautta. Yritys sitoutuu viiden vuoden rahoitukseen. Maksun voi suorittaa kerralla tai vuosittain. Osasto toivoo yrityksiltä sitovia päätöksiä maaliskuun 10. päivään mennessä.