Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Maskussa runsaasti valtuustoaloitteita

Maskun kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin maanantaina useampi valtuustoaloite. Kokoomuksen Mika Nikula jätti 17 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen kunnan ostolaskujen julkaisemisesta avoimena datana. Aloitetta perustellaan sillä, että jakamalla avoimesti tietoa tarjotaan eväitä veronmaksajien aktiivisuudelle ja lisätään heidän tietoisuuttaan julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista. Avoimuuden nähdään parantavan kunnan mainetta, lisäävän luottamusta päätöksentekoon ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistavan myös säästöjen syntymisen. Vertailun vuoksi todetaan, että runsaat 30 kuntaa ja muuta julkista toimijaa, muun muassa Helsingin ja Jyväskylän kaupungit, julkistavat vuosittain ostolaskunsa joko kunnan nettisivulla tai muilla avoimen datan alustoilla. Kuntaliitto on antanut asiasta suosituksen vuonna 2016. Sen mukaan datan julkaisu mahdollistaa vertailtavuuden muihin kuntiin ja helpottaa tulkintaa.   SDP:n valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että kunta uudistaa nuorten ja heidän perheilleen annettavien palvelujen palvelurakennetta panostamalla riittäviin henkilöstöresursseihin kunnan hyvinvointitoimialalla eli liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluissa. Lisäksi esitetään, että kunnassa kokeillaan psykiatrisen sairaanhoitajan käyttöä niin sanotun matalan kynnyksen palveluina perheille ja nuorille yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja nuorisopalvelujen kanssa. Ryhmä on huolissaan nuorisotoimen resurssipulasta ja toteaa kunnan ulkoistaneen nuorten hyvinvoinnin liikaa Perusturvakuntayhtymä Akselille, joka huolehtii nuorista vasta sitten, kun on jo kenties myöhäistä. Aloitetta perustellaankin sillä, että Maskussa tarvitaan nyt toimia, jotka siirtävät lastensuojelun ja nuorten palveluiden painopistettä korjaavista toimista ennaltaehkäisyn suuntaan.   Vihreiden Irma Saloniemi jätti kaikkiaan 25 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, jossa esitetään, että kunnan tiloihin järjestettäisiin kuntalaisille kyselylaatikoita yhteydenpitoon niin kunnan luottamushenkilöiden kuin virkahenkilöstönkin kanssa. Niihiin voisi jättää kysymyksiä joko nimellä tai nimettömänä, ja kysymykset vastauksineen julkaistaisiin sopivissa kanavissa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että kunta tarjoaisi poliittisille puolueille mahdollisuuden jakaa niiden painamaa materiaalia kunnan tiloissa. Sitä varten voisi olla pöytä tai lokerikko esimerkiksi kirjastossa, ja jokaisella puolueella samanlainen tila käytössään. Vaalien alla esitteet järjestettäisiin samaan järjestykseen kuin ulkomainonnassakin.