Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Vaalit Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Muut lehdet Kolumnit Pääkirjoitukset

Perusterveydenhuollon lääkäritehokkuus

Aika-ajoin keskusteluissa nousee esiin julkisen terveydenhuollon, erityisesti lääkäripalvelujen, tehokkuus. Näissä keskusteluissa keskipisteenä on usein lääkärien vastaanottotoiminta. Mitä perusterveydenhuollon lääkäripalvelut pitävät sisällään Perusturvakuntayhtymä Akselissa ja minkä hintaluokan palveluista on kyse?   Kansantalouden tehokkuus merkitsee käytössä olevien niukkojen tuotantoresurssien hyödyntämistä mahdollisimman suuren tuotannon aikaansaamiseksi mahdollisimman vähin uhrauksin. Perusturvakuntayhtymä Akselissa on kehitetty terveydenhuoltoa julkisen terveydenhuollon valtakunnallisen kehityssuunnan mukaisesti verovarojen mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Aiemmin lääkärin työpanosta vaativia asioita hoidettiin pääasiassa joko vastaanotoilla tai puhelimitse. Nykyisin näiden lisäksi lääkäriasioita hoidetaan myös hoitajan välityksellä hoitajakonsultaatioin. Tämä mahdollistaa yhden vastaanottoajan sijaan samalla ajalla useamman kuin yhden lääkäriasian hoitamisen. Käyntisuoritetta ei lääkärillä synny, vastaanottohuoneen ovi ei heilu, mutta useamman kuntalaisen asia saadaan hoidettua. Päivystyskäynneillä keskitytään päivystysasian hoitamiseen ja ei-kiireellisillä vastaanottokäynnillä puolestaan pyritään hoitamaan potilaan asioita kokonaisvaltaisesti yhdellä kertaa mahdollisimman pitkälle.   Yhden lääkärikäynnin hinta Akselissa oli 114,44 € vuonna 2017 ja on ollut samaa tasoa jo useamman vuoden (107,34 € vuonna 2015, 108,13 € vuonna 2016 ). Kyseinen hinta pitää käynnin lisäksi sisällään vastaanottotoimintaan liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset, lääkärien vastaanottotoimintaan liittyvät puhelut, konsultaatiot, vastaanoton ulkopuoliset reseptiuusinnat ja vastaanoton hoitajien työt. Laboratorio- ja röntgentutkimusten yhteiskustannusten osuus lääkärin vastaanottokäynnin hinnasta oli vuonna 2017 37 euroa eli 32 %:a lääkärikäynnin hinnasta. Vuonna 2017 avosairaanhoidon lääkärikäyntejä oli Akselissa noin 19 000, lääkärien puheluja noin 11 000, vastaanoton ulkopuolisia reseptiuusintoja noin 13 000 (potilasmäärä, ei reseptimäärä) ja avosairaanhoidon konsultaatioita noin 3900.   Yllä olevat kuvaavat perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottotyötä ns. avosairaanhoitoa (sis. päivystys, kiireelliset ja ei-kiireelliset vastaanotot). Näiden lisäksi perusterveydenhuollon lääkärien hoidettavana ovat ns. vastaanoton ulkopuoliset lääkärityöt, joihin kuuluvat: perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset sekä vuodeosaston, kotisairaalan, kotihoidon, palvelutalojen ja vanhainkotien asukkaiden / potilaiden lääkäriasiat.  Perusturvakuntayhtymä Akselissa on 15,5 lääkärivirkaa. Vastaanoton ulkopuoliset lääkärityöt ja päiväpäivystys vievät noin 7,5 lääkärin työpanoksen.  Näin ei-kiireelliseen vastaanottotyöhön jää näiden jälkeen noin 8 lääkärin työpanos.   Lääkärimäärä 1000 asukasta kohden on Akselissa väestömäärään (22.676 asukasta) tarkastettuna 0.68 ja lähikunnissa 0,68 – 0,81. Akselin lääkärimäärä tuhatta asukasta kohden olisi yhden lääkärin lisäyksellä 0,73, kahden lääkärin lisäyksellä 0,77 ja kolmen lääkärin lisäyksellä 0,82. Sairastavuus eri kunnissa ja maan eri osissa vaihtelee ja siksi terveydenhuollon resursseja arvioitaessa tarkastellaan yleensä samalla myös sairastavuutta. Yksi sairastavuutta kuvaava mittari on THL:n sairastavuusindeksi, jonka ikävakioitu arvo huomioi väestön ikärakenteiden vaikutukset ja siksi se soveltuu alueiden väliseen vertailuun. Indeksi on sitä pienempi, mitä vähäisempää alueen sairastavuus on ja arvo 100 kuvaa koko maan arvoa. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi on ollut vuosina 2013-2015 Maskussa 83.2, Mynämäessä 97.0, Nousiaisissa 97.5 ja koko Varsinais-Suomessa 94.3.   Kuntayhtymän lääkärivastaanotot on jaettu potilaan asian kiireellisyyden mukaan kolmeen ryhmään: päivystysajat, kiireelliset vastaanottoajat ja ei-kiireelliset ajat. Jotta kuntalaiset saisivat oikea-aikaista hoitoa oikeassa paikassa, tavoitteena on, että potilas pääsee lääkärin vastaanotolle ei-kiireellisissä asioissa alle kolmessa viikossa, kiireellisissä asioissa 1-3 päivän sisällä ja päivystykseen samana päivänä.   Perusturvakuntayhtymä Akselissa on kehitetty ja kehitetään edelleen pitkäjänteisesti vastaanottoprosesseja ja sen myötä on saatu jonotilannetta lääkärien vastaanotoille helpotettua siitä huolimatta, että samanaikaisesti vastaanottopalvelujen kysyntä on lisääntynyt mm. työterveyshuoltopalvelujen muutoksen ja alueella asuvien yli 65-vuotiaiden määrän kasvun vuoksi. Pääsy ei-kiireellisille ja kiireellisille lääkäriajoille vaihtelee eri aikoina. Tällä hetkellä jono ei-kiireellisille vastaanotoille on noin 4-6 viikkoa, kiireellisiä aikoja on saatavissa 1-3 viikon odotusajalla ja päivystyspotilaat hoidetaan samana päivänä.   Perusturvakuntayhtymä Akselin sote-nettokustannukset asukasta kohden olivat vuonna 2016 noin 3010 € (Masku 2657 €, Mynämäki 3394 € ja Nousiainen 3096 €), kun vastaava kustannus Varsinais-Suomessa oli 3285 € ja Manner-Suomessa 3264 €. Perusterveydenhuollon nettokustannukset asukasta kohden olivat Akselissa vuonna 2016 noin 486 € (Masku 479 €, Mynämäki 495 € ja Nousiainen 486 €), kun vastaava kustannus oli Varsinais-Suomessa 556 € ja Manner-Suomessa 607 €. Eli ero asukaskohtaisissa nettokustannuksissa Akselin ja Varsinais-Suomen keskiarvon välillä oli 70 €. Näin Akselissa käytettiin vuonna 2016 perusterveydenhuoltoon noin 1 500 000 € vähemmän rahaa kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin.   Asiakkailta / potilailta saamassamme palautteessa ykkösasiaksi on vuosi toisensa perään noussut hoitoon pääsy. Uuden lääkäriviran vuotuiset kulut sivukuluineen ovat noin 85 000 – 100 000 €:a. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sote-uudistuksessa vastaanottopalvelujen osalta jo tällä hetkellä mitattavissa olevaksi laatutekijäksi on todettu useissa yhteyksissä hoidon saatavuus. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan sekä vastaanottoprosessien jatkuvaa kehitystyötä että riittävät henkilöstöresurssit.   Tätä ovat perusterveydenhuollon lääkäripalvelut Akselissa. Tehokasta sittenkin?   Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, palvelulinjajohtaja Terveyspalvelut Perusturvakuntayhtymä Akseli   Marika Polso kuntayhtymän johtaja Perusturvakuntayhtymä Akseli