Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Viikaistenmäen asemakaava

Sihy-hankkeen asemakaavaa koskevan Vakka-Suomen Sanomien kirjoituksen yhteydessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) toivoi, että hankkeen vastustajat ymmärtäisivät kaupunkilaisten ja kaupungin edut. Ongelma on siinä, että kaikki kaupunkilaiset eivät voi ymmärtää viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimia kaupungin talouden, kiinteistöasioiden ja kulttuuriarvojen hoidossa. Myöskään luonnon- ja ilmastonsuojelun arvostus ei nykytiedon valossa ole riittävää. Siksi ei osa kaupunkilaisista –  niin ikäihmisistä kuin nuoremmistakaan –  millään voi katsoa suopeasti meneillään olevia toimia. Autotehtaan laajentaessa toimintaa merkittävästi Uudessakaupungissa syntyi Unelma. Uskottiin, että kaupunki vaurastuu huomattavasti, uusia asukkaita muuttaa paikkakunnalle ja kiinteistöjen arvot nousevat. Ei oltu kipeitä eikä köyhiä. Tehtiin uusi Unelman mukainen Strategia, jonka mukaan vuonna 2030 olisi asukkaita 20300. Sitä ei liene sen kummemmin analysoitu vaan pantiin nolla vuosiluvun perään. Autotehtaan toiminnan laajentuminen herätti vääriä toiveita. Kaupunki ei todellisuudessa juurikaan hyödy tehtaan yhteisöveroista, eikä mahdollisten uusien asukkaiden positiivinen nettovero ole mitenkään merkityksellinen. Kuvitelma kaupungin taloudellisesta vaurauden kasvusta ei ollut realistinen. Siitä huolimatta päätettiin aloittaa epätodellisen suuret kiinteistöihin kohdistuvat investointeja vaativat toiminnot. Todellisuuden pitäisi viimeistään nyt olla helposti hahmotettavissa. Kuitenkaan strategiaa ei päivitetä vaan sen sijaan sihy-hanketta ajetaan väkisin eteenpäin. Kaupungin talous ei ole hyvällä tolalla, asukkaiden tavoitemäärä ei ole toteutumassa ja kaupunkilaisten kiinteistöomaisuuden arvo laskee. Kuitenkin eletään Unelmaa. Kaavaehdotus tulee nähtäville 20.2 – 23.3.2020 väliseksi ajaksi. Tänä aikana on mahdollista tehdä muistutus kaupunginhallitukselle. Projektin hallinnassa tulee normaalisti ottaa kaikki ajalliset, kustannukselliset ja muut vaikutukset huomioon. Kaava-asiassa on useita vaiheita, ja hankkeen ajoituksessa on huomioitava siitä aiheutuvat riskit. Hankkeita ei voida hoitaa toivotaan, toivotaan -ajattelulla. Asemakaavaehdotus ei ota huomioon sellaista mahdollisuutta, jossa sihy-uudisrakennus ei toteudu. Lopullinen rakennusurakka tulee tehtäväksi myöhemmin, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Myönteinen päätös ei siten ole kirkossa kuulutettu. Eli mahdollista on, että nykyinen uimahalli saattaa jäädä käyttöön. Jos kaava tulee lainvoimaiseksi ehdotetussa muodossa, niin nykyisen uimahallin rakennuslupaa vaativat korjaukset ja mahdolliset laajennukset eivät ole sen mukaan mahdollisia. Aluehan on ehdotuksessa merkitty urheilu- ja virkistysalueiden alueeksi VU-5. Hankkeen ajallinen hallinta ei ole kunnossa. On todennäköistä, että valmistuminen myöhästyy tavoitteesta. Siihen tullevat vaikuttamaan lukuisat muutkin asiat kuin kaava. Hankkeeseen on jo nyt kulunut kohtuuttomasti aikaa ja se on hallitsemattomassa tilassa. Kaupunkilaisten ja kaupungin etu olisi, että viranomaiset ja luottamushenkilöt hallitsevat hankkeita ammattimaisesti ja kaupunkilaisten kannalta ymmärrettävästi. Asemakaavan saattaminen lainvoimaiseksi on ajoitettu virheellisesti. Nyt ollaan vasta tuomassa ehdotusta nähtäville. Nähtävänä oloaikana päättyy rakennusurakan tarjousaikana! Kouluolosuhteissa todettuja puutteita olisi voinut hoitaa kuntoon sitä mukaan kun niitä on ilmennyt. Eikä mikään estä tekemästä tarpeelliseksi katsottuja parannuksia jo nykyisissäkin rakennuksissa. Sihy-hankkeessa ei ole muuta kuin epävarmuustekijöitä. Asemakaavaa ei tule saattaa lainvoimaiseksi ennen kuin tiedetään, alkaako uudisrakentaminen varmasti. Tämä on todellinen kaupunkilaisten ja kaupungin etu. Jo näiden asioiden huomioiminen aiheuttaa tarpeen harkita muistutuksen tekemistä. Seppo Sjöblom Rakennusinsinööri