Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Laurin koululle hyvä Pisa-tulos lukutaidossa

Mynämäen Laurin koulun oppilaat sijoittuivat Pisa-kokeessa lukutaidossa kansallisen tason yläpuolelle, ja matematiikassa ja luonnontieteissä kansalliseen keskitasoon. Kasvatus- ja sivistyslautakunta sai Pisa 2018-tutkimuksen tulokset tiedokseen helmikuun kokouksessaan. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka pitää tuloksia Laurin koulun osalta huikean hyvinä. – Tulokset kertovat että ollaan panostettu oikeisiin asioihin ja sitä työtä pitää jatkaa, hän toteaa.   Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD arvioi kolmen vuoden välein tehtävällä Pisa-tutkimuksella 15-vuotiaiden koululaisten osaamista. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla. Vuonna 2018 siihen osallistui 79 maata tai aluetta, Suomessa yli 200 koulua ja noin 8000 oppilasta. Susan Porkka huomauttaa Pisa-tutkimuksen olevan paljon muutakin kuin maiden asettamista paremmuusjärjestykseen. – Se tuottaa tietoa joka tukee koulutuksen ja opettamisen kehittämistä ja auttaa koulutuspoliittista päätöksentekoa. Tutkimustietoa hyödynnetään kansalliselta tasolta ruohonjuuritasolle asti yksittäisen oppilaan hyväksi. Mitä pitäisi tehdä, mihin tarttua ja mitkä tekijät vaikuttaa oppimiseen ja tietysti myös sitä, että mitä on tehty jo hyvin. Porkka muistuttaa toki, että tutkimustuloksia täytyy osata tulkita oikein ja vuodet ovat erilaisia, eli mitään mustavalkoista tulkintaa ei voi vetää. – Mutta kyllähän se sen suunnan antaa, hän painottaa. Täsmällisimmän kuvan koulun oppilaiden kokonaissuorituksesta antaa lukutaitotulos, sillä lukutaitokokeen tekevät kaikki oppilaat. Matematiikan ja luonnontieteiden tehtävät hajautetaan eri oppilaille, jolloin syynä poikkeamille tuloksissa voi olla esimerkiksi se, että matematiikan tehtävät ovat osuneet taitavammille oppilaille kuin luonnontieteiden tai päinvastoin.   Hyviä tuloksia Laurin koulussa saatiin myös taustamuuttujissa kuten asenteissa ja kokemuksissa koulunkäyntiä kohtaan. – Esimerkiksi Laurin koulun oppilaat tuntevat tulevansa vähemmän kiusatuksi kuin kansallisella tai OECD-maiden tasolla keskimäärin. Mielenkiintoista oli myös se, että kun kysyttiin, miten tosissaan osallistujat yrittivät Pisa-kokeessa, Laurin oppilaat yrittivät enemmän kuin keskimäärin. Lukutaitotuloksen Porkka näkee merkityksellisenä, koska lukutaitoon Mynämäessä on panostettu ja edelleen panostetaan. Yhtenä uutena esimerkkinä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavat toimenpiteet, joihin juuri saatiin erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Porkka näkee lukutaidon kehittämisessä tärkeänä koulujen ja päivähoidon yhteistyön niin kirjaston kuin kotienkin kanssa. – Todella tärkeää on kotona lukeminen. Jo ihan pienelle lapselle lukemisella on iso merkitys oppimisen kannalta.