Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Tontit Krouvilasta ehkä valtatien toiselle puolelle – Masku jatkaa maanvaihtoneuvotteluja Kankaisten kartanon omistajan kanssa

Suunnitelmat Krouvilan uudesta asuinalueesta saattavat jäädä toteutumatta Maskussa. Kunta jatkaa neuvotteluja maanvaihdosta Kankaisten kartanon omistajayhtiön Tractatus Properties Oy:n kanssa. Kunnanhallitus ei ottanut vielä maanantaina kantaa maanvaihtoon, vaan kokouksessa annettu tilannekatsaus merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi. Jyrki Alastalo (ps.) esitti, että kunta päättäisi keskustelun maanvaihdosta, mutta ehdotusta ei kannatettu. – Neuvottelut jatkuvat. Palsalan alustavissa suunnitelmissa on myös pieniä tontteja, mutta tarkempi suunnittelu tehdään kaavoitusvaiheessa. Tonttialuetta tulee enemmän, koska kokonaispinta-ala on pari hehtaaria suurempi ja alue voidaan hyödyntää tonttialueena tehokkaammin kuin Krouvilassa, kunnanjohtaja Arto Oikarinen sanoo. Krouvilan alue sijaitsee Kankaistentien molemmin puolin Maskuntien ja junaradan välisellä peltoalueella Kankaisten maineikkaan kartanon lähistöllä. Alueelle on ollut suunnitteilla Maskun mittakaavassa tavallista pienempiä tontteja. Palsalan alue puolestaan sijoittuu valtatie 8:n toiselle puolelle Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ja Anjanpellon kaava-alueen väliselle alueelle, joka suunnitelmien mukaan siirtyy Nivola-säätiöltä Tractatus Properties Oy:n omistukseen. Kankaisten kartanon nykyinen omistaja on esittänyt, ettei Krouvilan alueelle rakennettaisi kaavaluonnoksen mukaista asuinaluetta. Maanvaihtoa on valmisteltu kunnan ja yhtiön välisissä neuvotteluissa viime vuoden alusta saakka. Kankaisten omistaja esittää, että yhtiö luovuttaisi kunnalle 9,2 hehtaarin suuruiset Isopalsalan ja Vähäpalsalan määräalat, jotka sijoittuvat Seppäläntien, Vaihemäentien ja Leppälinnuntien rajaamalle alueelle. Vaihtokaupassa kunta antaisi yhtiölle 7,1 hehtaarin suuruisen Krouvilan alueen. Alueiden kaavatehokkuudessa on eroa. Krouvilasta voitaisiin myydä tonttimaaksi kokonaispinta-alasta jokilaakson virkistysalueen ja junaradan läheisyyden vuoksi 45 prosenttia eli 3,4 hehtaaria. Palsalassa kaavatehokkuus on laskettu enimmillään 65 prosentin mukaan, mikä merkitsisi 6,0 hehtaarin tonttialueita. Todennäköisesti todellinen tehokkuus olisi 55–60 prosenttia eli tonteiksi jäisi 5,2–5,6 hehtaaria. Krouvilan alue on maksanut kunnalle runsaat 400 000 euroa eli 5,60 euroa neliömetriltä. Jollei kunta joudu maksamaan mahdollisessa maanvaihdossa välirahaa, Palsalan neliöhinnaksi muodostuu 4,36 euroa. Kunnalla on kaksi vaihtoehtoa: jos neuvottelut eivät johda valtuuston hyväksymään maanvaihtoon, Krouvilan alueen kaavoitusta on tarkoitus jatkaa välittömästi, mutta jos maanvaihto toteutuu, kunta pyrkii käynnistämään Palsalan alueen kaavoituksen mahdollisimman nopeasti. Maskun kunta hankki vuonna 2017 Krouvilan alueen, joka oli tarkoitus kaavoittaa tiiviiksi pientaloasuinalueeksi. Alueella on voimassa vuonna 1982 hyväksytty asemakaava. Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja yleiskaavassa suurimmaksi osaksi asuinalueeksi. Krouvilan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön sekä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Palsalan alueesta on laadittu alustava maankäyttöluonnos, jonka mukaan Seppäläntien varrelle voisi sijoittua pienrivitaloalue ja sen taakse tiivis erillispientalojen alue. Kauempana Seppäläntiestä olisi tilaa rivitalojen ja erillispientalojen korttelialueille.