Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Viikaistenmäelle yksi tai kaksi rakennusta – Kaavaehdotus mahdollistaa kummatkin ratkaisut

Uudessakaupungissa ei ole vielä päätetty, rakennetaanko Viikaistenmäen tuleva sivistys- ja hyvinvointikeskus (sihy) yhteen vai kahteen rakennukseen. Tästä syystä alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa kummatkin ratkaisut. Käytännössä kaavaehdotus tarkoittaa, että oppimistilat, päiväkoti, monitoimihalli ja uimahalli voidaan joko hajauttaa kahteen rakennukseen tai keskittää yhteen. Valtuusto päättää ratkaisumallista vasta valitessaan kilpailutuksen voittajan. Nykyisessä tilanteessa mäellä on kaksi erillistä koulurakennusta sekä uimahalli erikseen.   Alueen kaavoitus on jo niin pitkällä, että kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi huomautusta, lisäksi Ely-keskukselta ja maakuntamuseolta tuli lausunnot, joissa pyydettiin lisäselvityksiä. Varsinais-Suomen liitolla ei ollut lausuttavaa luonnokseen. Kaupunki on laatinut Varsinais-Suomen maakuntamuseolle lisäselvityksiä sekä täydentänyt kaavaselostusta. Maakuntamuseolle on perusteltu aiempaa laajemmin nykyisten rakennusten purkamista. Koulujen purkua perustellaan muun muassa sillä, että Viikaisten vanhasta koulukiinteistöstä on hyvin hankala suunnitella ja toteuttaa tiloja uuden pedagogisen ajattelun toteuttamiselle. Uuteenkaupunkiin on saatava ajanmukaiset, muuntojoustavat, energiatehokkaat ja talotekniikaltaan modernit oppimisen tilat. Lisäksi kaavaehdotuksessa on huomioitu Ely-keskuksen huomiot lehtolajistosta sekä metsäsaarekkeen säilyttämisestä lähivirkistysalueena. Kaavaehdotukseen liittyy myös liikennelaskentoja. Aamun huippuvarttina, kello 7.45– 8, liikennemäärä on Lehtorintiellä 114 ajoa, aamutunnin aikana ajoja on keskimäärin 218. Illalla liikennemäärä on suurimmillaan kello 17.30– 18.30, jolloin ajoja on tunnin aikana keskimäärin 209. Liikenteellisesti on pyritty ratkaisuun, jossa eri liikennemuodot risteävät mahdollisimman vähän. Lisäksi piha-alueet on sijoitettava niin, että liikenne ei risteä niiden kanssa. Kaavavalmistelussa on huomioitu myös liikuntamahdollisuudet sekä lisärakentamismahdollisuus liikuntalaaksoon. Kaavaehdotuksessa on määritelty, että tulevan rakennuksen tai rakennusten julkisivumateriaaleina on rappaus tai puu tai näiden yhdistelmä. Määräys ei koske jo olemassa olevia rakennuksia.   Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) sanoo, että keskustelu kaupungissa on keskittynyt lähinnä Viikaisten koulurakennukseen. – Valtuusto on tehnyt kokonaisratkaisun. 50 miljoonalla eurolla ei rakenneta tilaa vain kouluille, vaan myös uimahalli, monitoimihalli, tilaa musiikkiopistolle, Vakkaopistolle sekä päiväkoti. – En usko, että kaupunkilaiset olisivat kovin tyytyväisiä, jos esimerkiksi uimahalli jäisi rakentamatta, hän vetoaa. Tästä syystä hän toivoo, että kaavaehdotuksesta ei tulisi valituksia. Hän myös muistuttaa, että elinkaarimallilla turvataan rakennuksen säilyminen hyvässä kunnossa vuosikymmenien ajan. Kaupunki pyytää vielä kaavaehdotuksesta lausunnot Ely-keskukselta sekä maakuntamuseolta lausunnot.   Juttuun lisätty myöhemmin liikennelaskentamääriä.