Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Hallinto-oikeus hylkäsi lietekuljetusvalitukset

Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Jätehuoltolautakunta päätti lokakuussa 2018, että koko sen toimialueella eli 17 varsinaissuomalaisessa kunnassa siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen 13 kuntaa, joiden joukossa olivat muun muassa Mynämäki, Masku, Nousiainen ja Naantali. Lisäksi joukko yrityksiä ja muutama yksityishenkilö jättivät valituksen. Valitusperusteissa todettiin muun muassa, että asian valmistelu oli ollut virheellistä ja epätasapuolista, että asian käsittelyyn oli osallistunut esteellisiä luottamushenkilöitä ja esteellinen viranhaltija ja että äänestysmenettelyssä oli tapahtunut virhe. Valituksissa oli myös katsottu lautakunnan loukanneen kuntien itsehallinto-oikeutta sillä perusteella, että päätös oli tehty, vaikka 14 osakaskuntaa oli vastustanut lausunnoissaan kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään siirtymistä. Lisäksi useat valittajat katsoivat, että päätös heikentää kuljetusyrittäjien mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoaan ja saattaa johtaa kuluttajahintojen nousuun. Hallinto-oikeus katsoi, että asian valmistelu ja päätöksentekomenettely olivat asianmukaista. Oikeus totesi myös, että kunnat ovat sopineet, että niiden yhteisenä jätelain edellyttämänä jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää, järjestetäänkö kiinteistökohtainen jätteenkuljetus kunnan vai kiinteistön haltijan järjestämänä eikä lautakunta ole sidottu jäsenkuntien kannanottoihin. Oikeus totesi, että vaikka säädetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivätkin, kunnan jätehuoltoviranomainen voi silti harkintansa mukaan valita kunnan järjestämän kuljetusvaihtoehdon. Oikeus totesi lisäksi, että jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa on jätehuoltolain mukaan otettava huomioon kuljetusyrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet osallistua jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen.