Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaan ei kannata säästää avosairaanhoidosta – Selvitysmies ei pyytänyt U-sotelta mitään tietoja

Vehmaan ja U-soten neuvottelut sote-säästöistä ovat edenneet sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen mielestä virkamiestasolla hyvässä hengessä. – Olemme U-sotessa pyrkineet kaikin tavoin auttamaan Vehmaan kuntaa löytämään säästötoimenpiteitä, jotta kunta saa taloutensa tasapainoon. Se kuitenkin on harmittanut, että U-soten johtavat virkamiehet saivat ensimmäisen kerran tietää Vehmaan sote-säästöistä lukiessaan niistä lehdestä: – Selvitysmies Timo Aronkytö ei missään vaiheessa selvitystä tehdessään ollut meihin yhteydessä, eikä pyytänyt mitään tietoja toiminnasta tai luvuista. Myöhemmin hänen kanssaan keskusteltuaan hän myönsi, ettei ollut täysin ymmärtänyt yhteistoiminta-alueen luonnetta ja ettei Vehmaan terveysasema ole ainoastaan vehmaalaisten käytössä ja että toisaalta vehmaalaiset asioivat myös vapaasti muissa yhteistoiminta-alueen toimipisteissä. – Uskon, että mikäli olisimme alusta asti selvitysmiehen kanssa käyneet vuoropuhelua ja tietojen vaihtoa ennen raportin valmistumista, olisimme kenties välttyneet nyt esiin tulleilta väärinymmärryksiltä, johtava ylilääkäri Pia Lahtinen sanoo.   Vehmaan kunnanjohtaja  Ari Koskisen mukaan Vehmaan kunta ei ollut saanut virallisia laskelmia avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon säästöesityksistä ennen terveyslautakuntaa (V-SS 31.1.). Rantasen mukaan tämä ei täysin pidä paikkansa. Kunta oli saanut laskelmia suun terveydenhuollosta, avosairaanhoidosta ei ollut esittää laskelmia. – Meille tuli pyyntö Vehmaalta kunnanhallituksen toiveesta saada laskemia erityisesti juuri suun terveydenhuollosta 10.12. ja vastasimme siihen heti 13.12.2019. Vehmaan kunnanhallitus päätti viime maanantaina pyytää uusia laskelmia eri vaihtoehdoista suun terveydenhuollon ja avosairaanhoidon kustannusten säästämiseksi. Rantanen sanoo, että jo tehdyille esityksille on hyvin painavat perustelut. – Vehmaan kunta on antanut Uudellekaupungille vastuun terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Lain mukaan meidän on huolehdittava siitä, että hoitotakuu toteutuu, potilasturvallisuus ei vaarannu ja että asiakkaiden valinnanvapaus toteutuu. Sopimuksella näitä ei voi heikentää. Kuntalaisilla on siis valinnanvapaus terveyspalveluissa, hän painottaa. Käytännössä se tarkoittaa, että yhteistoiminta-alueen palvelut ovat kaikkien kuntien asukkaiden käytössä. Kustannukset kunnille syntyvät käytetyistä suoritteista. – Kun näistä asioista pidetään kiinni, voimme järjestää sellaiset palvelut kuin Vehmaa haluaa ja on valmis maksamaan, Rantanen tiivistää.   Terveyslautakunnan siirtämät esitykset ovat olleet U-soten henkilöstön yt-neuvotteluissa vaihtoehtoina selvitysmiehen esitysten lisäksi. Esimerkiksi esitys suun terveydenhuollon keskittämisestä Uuteenkaupunkiin ja Taivassaloon on Rantasen mukaan kokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisumalli. Selvitysmiehen esittämät vaihtoehdot eivät tuoneet laskelmissamme säästöä. Vehmaan lähtökohtana oli etsiä yhteensä 300 000 euron säästöt vuositasolla. Tästä 200 000 euroa saadaan sulkemalla Vehmaan vuodeosasto 6. huhtikuuta. Sen lisäksi avosairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja suun terveydenhuollosta pitäisi säästää vielä 100 000 euroa. – Hammaslääkärillä käydään harvoin ja terveenä. Päivystys suun terveydenhuollonpalveluissa on keskitetty jo Uuteenkaupunkiin suuremmaksi osaksi. Jos Vehmaalle jää suun terveydenhuollon tilat vajaakäytölle, suoritehinnat vain nousevat siellä ja kustannukset kasvavat eivätkä suinkaan laske, kuten on ollut tavoitteena. Suun terveydenhuollon kalliita tiloja ei voida käyttää muiden palveluiden tuottamiseen. – Jos suurimmat säästöt saadaan suun terveydenhuollosta, avosairaanhoitoon kohdistuu vähemmän säästöpaineita.   Suun terveydenhuollon pysyvän tilan sijasta Vehmaalle on esitetty liikuteltavaa suun terveydenhuollon yksikköä, jossa voitaisiin tehdä hammastarkastuksia sekä pieniä korjauksia. – Avosairaanhoidon palvelut ovat kuntalaisille kaikkein tärkeimpiä. Vehmaalla on jo pitkät jonot kiireettömään hoitoon. Hoitotakuu vain kiristyy ja vaarantuu, siksi lääkärien vastaanottopalveluista ei voida mielestäni vähentää. – Lisäksi minusta sairaat pitää pystyä hoitamaan lähipalveluna. Rantanen muistuttaa, että perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon satsaaminen on myös kunnan talouden kannalta paras ratkaisu. Kun niihin satsataan, erikoissairaanhoidon tarve vähenee. Tämä on huomattu Uudessakaupungissa, jossa erikoissairaanhoidon kulut on saatu hallintaan. – Toistan itseäni toteamalla, ettei sairastavuus vähene palveluja leikkaamalla vaan vaikuttamalla palvelujen kysyntään esimerkiksi ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä palveluilla.