Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Vehmaa sai valtiovarainministeriöltä huojentavan raportin – Tarkkailuluokalle vielä jäätiin, kunnanjohtaja Ari Koskinen toteaa

Vehmaan kriisikuntamenettely on nyt käyty läpi. Valtiovarainministeriön arviointiryhmä luovutti loppuraporttinsa menettelystä perjantaina. – Raportin voi kiteyttää niin, että ehdot saatiin suoritettua, mutta jäimme vielä tarkkailuluokalle, kunnanjohtaja Ari Koskinen sanoo. 23-sivuisessa raportissaan ministeriön arviointiryhmä toteaa, että kunnan toimintaan sisältyy suuria riskejä ja pienetkin muutokset voivat heilauttaa talouden tilaa epäedulliseen suuntaan. Vehmaan kunta on kuitenkin osoittanut tasapainottamistoimenpiteitä koskevassa valmistelussa päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä pyrkien etsimään pitkään jatkuneisiin ongelmiin ratkaisuja. Arviointiryhmän käsityksen mukaan työ on oikeansuuntaista ja sitä pitäisi päättäväisesti jatkaa.   Raportissa todetaan, että Vehmaa on investointiensa vuoksi voimakkaasti velkaantunut ja siihen suurin syy on viime vuonna käyttöön otetun uuden hirsikoulun valmistuminen, lähiliikuntapaikan rakentaminen, kirjaston laajentaminen sekä Kirkonkylän koulun remontointi päiväkodiksi. Lisäksi kunnalla on velkavastuita Vehmaan palvelukeskussäätiössä. Arviointiryhmä kehuu, että uusi koulu on ajanmukainen, laadukkaasti toteutettu ja taloudellisesti järkevä. Uusista investoinneista kunnan on kuitenkin pitäydyttävä. Lisäksi raportissa arvioidaan, että Vehmaan kunta olisi hyötynyt valtakunnallisen sote-ratkaisun syntymisestä viime vaalikaudella. Arviointiryhmän mukaan kunnan on varauduttava taloudellisen tilanteen huonontuessa viipymättä etsimään uusia tasapainottamiskeinoja. – Jos niitä ei löydy, kunnan on osallistuttava neuvotteluihin mahdollisen kuntajakoselvityksen käynnistämiseksi Vehmaan kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi, raportissa todetaan. Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi uudelleen vuosittain Vehmaan kunnan tilannetta.   Arviointiryhmän raportissa on lueteltu ne toimenpiteet, joihin kunta sitoutuu. Toimenpidelistalla ovat muun muassa Vehmaan vuodeosaston lakkauttaminen, kotisairaalatoiminnan käynnistäminen, suun terveydenhuollon toiminnan tarkastelu ja keskittäminen sekä perusterveydenhuollon toiminnan tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen sairaanhoitopiirin kanssa. Vanhuspalveluissa keskeinen tavoite tänä vuonna on kuntouttamisen kehittäminen. Tavoitteena on tuoda kuntouttava työote osaksi arkea sekä kotihoidossa että asumispalveluissa. Vehmaalla on tarkoitus aloittaa säännöllinen ja suunnitelmallinen vanhusten päivätoiminta. Päivätoiminnan piiriin tulevat sekä kotona että asumispalveluissa olevat vanhukset. Myös vammaispalveluiden kokonaistilannetta tarkastellaan. Vehmaalla on kehitettävä vammaisten päivä- ja työtoimintaa sekä mahdollisesti monipuolistettava kunnan omaa asumispalveluvalikkoa. Koskisen mukaan raportti on seuraavaksi hyväksyttävä kunnassa. Ensin se käydään läpi kunnanhallituksessa ja sitten valtuustossa. Hän vetoaa päättäjiin, että raportti hyväksyttäisiin sellaisenaan. – Toivon, ettei sanamuodoista nyt ainakaan syntyisi mitään vääntöä. Raportin työstämisessä on ollut uskomattoman paljon työtä meille kunnassakin. Ministeriössä on hiottu sanamuotoja, pilkkuja ja jopa puolipilkkuja. Vehmaan valtuuston pitäisi hyväksyä raportti helmikuun loppuun mennessä. Tästä syystä Vehmaalla järjestetään ylimääräinen valtuuston kokous helmikuun viimeisellä viikolla.   Kriisikuntamenettelyyn joutuivat viime vuonna Vehmaan lisäksi Honkajoki ja Kyyjärvi. Vehmaalta ja Honkajoelta ministeriö edellyttää tiukkoja säästötoimia. Sen sijaan Kyyjärvelle ministeriön arviointiryhmä ehdottaa kuntajakoselvitystä.    Huom! Jälkikäteen poistettu Rantasalmi. Rantasalmi välttyi arviointimenettelyltä, kun kunta korjasi konsernin tilinpäätöksessä olleen virheen.