Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Moottoritie teki Maskusta kiertoliittymäkunnan – Liikenneturvallisuusinsinööri kehuu ympyröiden toimivuutta

Maskussa on moottoritien valmistumisen jälkeen peräti kuusi liikenneympyrää eli kiertoliittymää. Moottoritiejärjestelyihin liittyvät kuntakeskustan kaksi ja Humikkalan kolme rinkulaa. Seikelän risteykseen Kustavinvintielle ilmestyi kiertoliittymä jo aiemmin. – Maskussa on runsaasti kunnan tieverkon laajuuteen nähden kiertoliittymiä. Kuitenkin näkisin, että jokainen on perusteltu ja toimiva ratkaisu tie- ja katuverkossa, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang sanoo. Klangin mukaan liikenneympyrät toimivat erinomaisesti. – Kiertoliittymä on ehdottomasti muita tasoliittymiä turvallisempi. Kiertoliittymän liikenteen välityskyky on hyvä. Sivuteiltä tulevien pääsy muun liikenteen sekaan on helppoa ja joustavaa. Kiertoliittymä sopii hyvin taajamaympäristöön, koska se rauhoittaa liikennettä ja estää suuret ylinopeudet. Tutkimusten mukaan kiertoliittymissä tapahtuu autoilijoille henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia jopa yli puolet vähemmän kuin tavallisessa tasoliittymässä. Klang toteaa, ettei esimerkiksi Humikkalassa kolmen kiertoliittymä läheisyys häiritse. – Liittymiä ei ole Humikkalassa liikaa eikä liian lähekkäin. Yli puolet henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtuu taajamissa ja useimmat niistä liittymissä. Kiertoliittymät ovat keino vähentää näitä onnettomuuksia. Näin on myös Humikkalassa, jossa henkilövahinko-onnettomuudet ovat lähes poistuneet ja muuttuneet lieviksi peltikolareiksi. Maskun harvinaisuus on keskustassa sijaitseva iso ympyrä moottoritien päällä. – Sellainen ei ole yleinen, mutta ei ainutlaatuinenkaan Suomessa. Vastaavia on useita ja lisää on tulossa esimerkiksi kantatien 40:n parantamisen yhteydessä välille Raision ja Naantalin välille. Maskun ympyröistä Seikelän kiertoliittymä on sillä tavalla poikkeus, että se sijaitsee myös pitkän matkan liikenteen reitillä Kustavintiellä. – Risteyksessä tapahtui ennen kiertoliittymän rakentamista säännöllisesti henkilövahinko-onnettomuuksia ja sivuteiltä oli hankala liittyä päätien liikenteeseen varsinkin kesällä. Kiertoliittymän periaatteena on poistaa vaarallisimmat onnettomuustyypit, joita ovat nokkakolarit ja törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Vakavien onnettomuuksien riski pienenee, koska ajonopeudet ovat pieniä ja ajoneuvojen risteämiskulmat loivia. Näissä tavoitteissa on onnistuttu ja eikä risteyksessä ole kiertoliittymän rakentamisen jälkeen tapahtunut yhtään henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, Klang muistuttaa. Klang myöntää, että pitkän matkan liikenne voi joutua pysähtymään kiertoliittymässä. – Odotusajat ovat lyhyitä ja yleensä kiertoliittymään pääsee vauhtia hiljentämällä. Klang ehdottaa harkittavaksi, että Kustavintielle rakennettaisiin liikenneympyrä myös Lemun risteykseen. Liikenteen asiantuntija Jaakko Klang kehuu kiertoliittymien turvallisuutta. – Tavallisessa yksikaistaisessa kiertoliittymässä on kahdeksan moottoriajoneuvoliikenteen häiriöpistettä, kun vastaavassa nelihaaraliittymässä niitä on 32. Näin voidaan periaatteessa estää kohtaamisonnettomuudet ja törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Vakavien onnettomuuksien riski pienenee, kun törmäyskulmat ovat loivia ja ajonopeudet pieniä. Klang ei löydä kovinkaan paljon moitittavaa kiertoliittymistä – Välityskyky on yhtä hyvä kuin liikennevalo-ohjauksisen tasoliittymän eikä kiertoliittymässä tarvitse odottaa turhaan, kun liikenne on vähäistä. Sivutieltä liittyminen muuhun liikenteeseen on helpompaa kuin muissa liittymissä. Sen sijaan päätien liikennettä kiertoliittymä hieman hidastaa, Klang myöntää. Klangin mukaan liikenneympyrät ovat jo niin yleisiä, että niissä osataan ajaa. – Suojatien käyttäjiin on syytä kiinnittää huomiota kaikissa ylityskohdissa ja erityisesti kiertoliittymästä poistuttaessa. Autoilija väistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä aina liittymästä poistuessaan. Kiertoliittymään tulevan on väistettävä liittymässä ajavaa. Klang antaa vielä jatkovinkkiä: kiertoliittymään saavuttaessa ei tarvitse käyttää vilkkua, koska vain yksi ajosuunta on sallittu, mutta ympyrästä poistuttaessa on aina näytettävä suuntamerkkiä, jotta muut tienkäyttäjät näkevät, missä ajoneuvo poistuu liittymästä. Klang on huomannut, että autoilijoilla saattaa olla hankaluuksia ja epävarmuutta kaksikaistaisessa kiertoliittymässä. – Saavuttaessa kaksikaistaiseen kiertoliittymään valitaan reitille sopiva ajokaista jo ennen kiertotilaa. Tulosuunnan oikeanpuoleiselta ajokaistalta ajetaan yleensä oikealla ja vasemmanpuoleiselta ajokaistalta vasemmalla sijaitsevalle poistumissuunnalle. Jos tulosuunnalla ei ole opastusmerkkejä, kannattaa yleensä valita oikeanpuoleinen ajokaista, Klang opastaa. Klang huomauttaa lisäksi, että riittävä etäisyys edellä ajavaan helpottaa ajokaistan vaihtoa ja vähentää peräänajon riskiä.   Vakka-Suomen Sanomat kutsuu juhlavuotenaan joka kuukausi yhden vierailevan päätoimittajan, joka pääsee vaikuttamaan lehden sisältöön. Vieraileva päätoimittaja antaa toimituksellemme 2-3 aihetta, joista tehdään juttuja. Helmikuun 2020 vierailevana päätoimittajana on ollut maskulainen yrittäjä Pasi Niittymäki. Tämä juttu on tehty hänen aihevalintansa pohjalta.