Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Maskulaisilla nuorilla päihdepaljoutta – Hyvinvointilautakunta esitti tukun keinoja tilanteeseen korjaamiseksi

Maskun ja Nousiaisten nuoret käyttävät päihteitä selvästi enemmän kuin ikätoverinsa Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin. Tämä ilmenee Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä perusturvakuntayhtymä Akselin laatimasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Suunnitelmassa todetaan, että Maskussa on lapsiperheitä enemmän kuin maakunnassa tai koko Suomessa keskimäärin. Avioerojen osuus on puolestaan alle keskiarvon. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä on lapsia hieman vähemmän kuin Varsinais-Suomessa tai koko maassa keskimäärin, samoin kuin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lapsia, vaikka heidän osuutensa on kasvanut viime vuosina. Maskussa nuorten työllisyystilanne on selvästi parantunut kahden viime vuoden aikana. Suunnitelmasta selviää, että etenkin maskulaiset nuoret käyttävät päihteitä keskimääräistä enemmän. Kouluterveystutkimuksen mukaan eniten tupakoivia 8.–9.-luokkalaisia löytyy Maskusta, jossa osuus ylittää maakunnan ja valtakunnan keskiarvon. Humalahakuisesti juovia 8.–9.-luokkalaisia oli eniten Maskussa. Sekä Maskun että Nousiaisten luvut ylittävät selvästi niin maakunnallisen kuin valtakunnallisen keskiarvon. Huumekokeiluja on ollut eniten Maskussa. Huumeita kokeilleiden 8.–9.-luokkalaisten osuus ylittää selvästi maakunnallisen ja valtakunnallisen keskiarvon Maskussa, mutta muut Akseli-kunnat jäävät selvästi keskiarvolukujen alapuolelle. Maskun hyvinvointilautakunta keskusteli tiistaina pitkään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta antoi oman lausuntonsa kunnanhallitukselle. Hyvinvointisuunnitelmassa on tuotu esille monia erilaisia toimenpiteitä, joita on tehty kunnassa ennaltaehkäisevästi eri sektoreilla. Maskussa toimii ennaltaehkäisevä päihdetyöryhmä ja hyvinvointipalvelut tarjoavat runsaasti erilaisia palveluja, tapahtumia ja toimintaa nuorille. Myös päihdevalitusta on annettu nuorille. Maskussa on pohdittu ns. Islannin mallia, jota sovelletaan tietyin osin muun muassa Laitilassa, jossa on määritelty kotiintuloaikoja. Kotiintuloajat on laadittu huoltajille tehdyn nettikyselyn perusteella ja kaupungin nuorisovaltuusto on saanut sanoa asiaan oman kantansa. Kotiintuloajat ovat vain suosituksia, sillä sitovat kiellot ulkona liikkumiseen eivät olisi lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisia. Lautakunta listasi lausuntoonsa useita toimenpide-ehdotuksia: järjestetään laaja kotien, opetushenkilöstön ja Akselin yhteinen tilaisuus huoltajille lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tuloksista ja aiotuista toimenpiteistä, tarjotaan täsmäohjeistuksia huoltajille Wilman välityksellä esimerkiksi nuorten päihteiden käytön tunnistamiseksi ja huumekauppiaiden ilmiantamiseksi poliisille ja järjestetään nuorille päihteettömiä tapahtumia. Kunnan kotisivuille on tarkoitus liittää pyydä apua -nappi, joka linkitetään myös Akselin sivuille. Nuorisotyöntekijöiden työaikaresursseja pyritään lisäämään ja työntekijöitä jalkautumaan nuorison kokoontumispaikoille. Masku esittää, että Akseli-kuntien kanssa selvitettäisiin liikunnan vuosikalenterin laatimista, jotta nuoria voitaisiin aktivoida päihteettömään vapaa-ajanviettoon. Kunta aikoo myös tutustua lähikuntien tuloksekkaisiin päihdevalistuskäytänteisiin. Akselin edustaja pyydetään syksyllä lautakunnan kokoukseen kertomaan, mitä kuntayhtymä on tehnyt asiantilan korjaamiseksi tänä vuonna. Kunnan ensi vuoden talousarviovalmistelussa on tarkoitus ottaa tehostetusti huomioon nuoripalveluiden tehostamistarpeet.