Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Mynämäki reagoi talouden haasteisiin

Vakan viime perjantain pakinassa (24.1.2020) esitettiin pohdinta, ettei kunnassamme talouden tasapainottamisen suhteen ole tehty mitään. Kyllä on, sillä niin Mynämäen valtuustoryhmät oman kunnan osalta kuin yhdessä Maskun ja Nousiaisten kanssa on taloustöitä tehty jo 14 kuukauden ajan. Mynämäen kunnanhallituksen päähuomio viime vuonna kohdistui kuntayhtymä Akselin talouden suitsimiseen. Akseli on suurin yksittäinen kuntamme menoerä. Vuoden 2019 osalta Akselin rahankäyttö Mynämäen osalta on vielä vahvistumatta, mutta pelkona on, että budjetoitu 18,6 miljoonaa euroa ei tule riittämään. Todettakoon, että vuoden 2018 talousarvio oli Mynämäen osalta 16,2 miljoonaa euroa. Kunnat tilasivat ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen 2018 lokakuussa konsulttiyritys FCG:ltä. Tämän selvityksen pohjalta Akseli -kunnat ovat konserniohjeistuksellaan pyrkineet avustamaan Akselia saamaan (FCG) esitetyt toimenpiteet käytäntöihinsä. Lisäksi Akseli itse teetti Kunta-maisema Oy:llä selvityksen omasta toiminnastaan. Kuntamaisema löysi merkittäviä säästö-potentiaaleja Akselin toiminnasta kuten myös FCG:n selvitys. Kehitystyö, talouden nopea raportointi ja kuluseuranta ovat tie kokonaiskustannusten hillintään, mutta myös tasokkaisiin terveyspalveluihin. Viime viikolla kunnat kokoontuivat jo viidennen kerran runsaan vuoden aikana yhdessä Akselin hallituksen puheenjohtajiston ja johdon kanssa pohtimaan talouden reunaehtoja. Kunnat ovat konserniohjauksessaan edellyttäneet Akselilta kehityskohteiden ripeää toimeenpanoa kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja etenkin sosiaalitoimen palveluiden laadun parantamiseksi, mutta toistaiseksi toimeenpano on ollut hidasta ja toimet vähäisiä. Mynämäen kunnan oman talouden tasapainottamisen suhteen valmistelun keskiössä ovat olleet virkamiehet, koska vuoden 2020 talousarviopäätöksenä valtuusto kirjasi suunnitelman talouden tasapainotusohjelmasta laadittavaksi vuoden 2020 alussa. Tähän liittyen kunnanhallituksen puheenjohtajana kutsuin joulukuussa valtuustoryhmät käymään neuvotteluita talouden tasapaino-ohjelmasta. Näitä poliittisen ohjausryhmän kokouksia on ollut kolme ja ne ovat käyty suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajan vetäminä. Mynämäen Keskusta ja valtuuston selkeä enemmistö on ajanut kuntalaisten etuna ratkaisua, jossa turvataan monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelut ja ikäihmisten hoivahoidon jatkuvuus omassa kunnassa. Kuntamme SoTe -kiinteistöt ovatkin nyt vuonna 2020 uudet ja turvalliset sekä asua että työskennellä täyttäen näin myös valtakunnallisten SoTe -linjausten kriteerit. Kasitie on saatu hyvään kuntoon ja sen tulevaisuus (TS 25.1.2020) lupaa vielä parempaa, kun seuraavan 12 vuoden kehittämissuunnitelma etenee. Uusikaupunki-Mynämäki-Turku -radan sähköistys etenee ja maakunnan liikennesuunnitelmassa sekä MAL –sopimuksen valmistelussa on vahvat kirjaukset radan henkilöliikenteestä. Valtuustokauden alussa sovitun yhteisen kuntastrategian tavoitteena on saada Mynämäen yrityskanta ja väkiluku kasvuun. Edellä mainittujen liikennehankkeiden, hyvämaineisen lukion ja monipuolisten kaupallisten palveluiden sekä harrastus- ja urheilutoiminnan avulla Mynämäellä on mahdollisuus onnistua. Siksi Mynämäen kuntatalouden tasapaino tarvitsee vahvaa yhteishenkeä sekä uskoa mahdollisuuksiimme menestyä ja kasvaa: Uudet yritykset ja asukkaat sekä tarpeellinen SoTe –uudistus tuovat Mynämäen kunnan takaisin kestävälle kasvu-uralle. Pekka Myllymäki, Mynämäen kunnanhallituksen puheenjohtaja (kesk.),    Petteri Huuskonen, Keskustan valtuustoryhmän puolesta, valtuustoryhmän puheenjohtaja