Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Eläkeläiset huolissaan Akselin palveluista – Kolmelta yhdistykseltä kirjelmä perusturvakuntayhtymälle

Perusturvakuntayhtymä Akselin nykytilanne huolestuttaa alueen eläkeläisiä. Eläkeliiton Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhdistykset jättivät torstaina laajan kirjelmän Akselin yhtymähallitukselle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Eläkeläisten mukaan Akselin tämän vuoden talousarvio ei vastaa tarvetta etenkään ikäihmisten lakisääteisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. – Talousarvio ei turvaa kaikilta osin riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä säädetyin tavoin kuntalaisille Akseli-alueella. Konserniohje kuntien maksuosuuksien kasvusta ei turvaa nykytasoisia palveluja, koska käytännössä määrärahat eivät ole kasvaneet vuoden 2013 jälkeen, jos otetaan huomioon samaan aikaan toteutunut inflaatio, vaan maksuosuuden reaaliarvo on laskenut. Tälle vuodelle tullee lisäksi varovaisenkin arvion mukaan kustannuksia kikysopimuksen päättymisestä, mahdollisista työ- ja virkaehtosopimuksista ja työnantajamaksuista noin 800 000 euroa, kirjelmässä todetaan. Yhdistykset huomauttavat, että Akselin kustannukset ovat 450 euroa asukasta kohden, kun koko Varsinais-Suomessa vastaava luku on 561 euroa. Eläkeläiset kysyvät, onko talousarvion valmistelussa ja tulevassa taloussuunnittelussa huomioitu hallitusohjelman kirjaus seitsemän päivän hoitotakuusta perusterveydenhuollossa, sitovasta hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksesta ja palvelusetelijärjestelmästä laitoshoidon vähentämiseksi. Suuri huoli liittyy kiireettömien vastaanottoaikojen saamiseen lääkärille. – Odotusaika on vuosia ollut 6–7 viikkoa. Tietääksemme Akselin talousarviossa on jo vuosia ajan ollut tavoiteaika alle kolme viikkoa. Tämä ei kuitenkaan ole koskaan toteutunut, kirjelmässä todetaan. Yhdistykset viittaavat aluehallintoviraston vuonna 2016 tekemään päätökseen, jonka mukaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki edellyttää, että potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos potilaalla todetaan kiireettömän hoidon tarve, häntä ei voida pyytää ottamaan myöhemmin yhteyttä ajanvaraukseen, vaan potilaalle tulee ilmoittaa hoitoon pääsyn ajankohta. – Päätöksen jälkeen lainvastaiseen menettelyyn ei ole tullut muutosta. Käytännössä jonot ovat vielä pidemmät, kun ajanvarausta ei otettu vastaan ja siten luvut eivät näy tilastoissa. Eläkeläisten mukaan 1–2 lääkärin vuosikustannukset olisivat pieniä jäsenkuntien yhteisessä vuosibudjetissa. – Jonojen purkuun voisi harkita myös vaihtoehtoisesti ostopalvelua tarjoamalla maksusitoumusta tapauksissa, joissa vastaanottoaikaa ei pystytä kolmen viikon sisällä antamaan. Kolmen viikon tavoiteaika on kuitenkin valtakunnallisesti pitkä, kun puolet kunnista jo nyt pystyvät noin viikon jonotusaikaan. Yhdistykset huomauttavat, että Akselissa on tehty ikäihmisten palveluihin isoja rakenteellisia muutoksia, joissa laitospaikkojen määrä on pudonnut 140:stä 50:een. – Tulevissa rakenneuudistuksissa pitää huolehtia siitä, että tehostetut palveluasumispaikat ja avohoidon resurssointi ovat olemassa, ennen kuin laitospaikkoja lopetetaan. Myös siitä on huolehdittava, että avioparit saavat palveluasumispaikan samassa asumisyksikössä, kuten laki edellyttää, eläkeyhdistykset toteavat. Kirjelmässä kysytään, millaisiin toimenpiteisiin Akselin yhtymähallitus ja kuntien hallitukset ryhtyvät nykyisen tilanteen korjaamiseksi. Yhdistykset odottavat vastauksia maaliskuun loppuun mennessä. Kirjelmän ovat allekirjoittaneet Eläkeliiton paikallisyhdistysten puheenjohtajat Sirpa Lehtola Maskusta, Terttu Kummila Mynämäestä ja Taisto Lähteenmäki Nousiaisista sekä Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin nousiaislainen edunvalvontavastaava Hannu Rämö .