Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Nousiainen vastasi asiakirjajulkisuuteen

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Nousiaisten kunnalta lausuntoa siitä, ovatko kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle toimittamat asiakirjat kunnan käsityksen mukaan nyt arvioituina julkisia vai salassa pidettäviä. Listalle kertyi 11 asiakirjaa: muun muassa Nousiaisten Vesi Oy:n varautumissuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma, Akseli-kuntien kriisiviestintäohje ja valmiussuunnitelman yleinen osa, kunnan varavedenhankintasuunnitelma sekä kunnan teknisen osaston, ruokahuollon ja sivistystoimen valmiussuunnitelma. Hallinto-oikeus pyysi lausuntoa myös kunnanhallituksen pöytäkirjanotteesta kesäkuulta 2018 ja siihen liittyvästä hallituksen lausunnosta Ely-keskuksen selvityspyyntöön sekä Nousiaisten vesikriisin tapahtumakulkua selvittäneestä asiakirjasta. Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että osa asiakirjoista on katsottava julkisiksi, mutta osa on salassa pidettäviä. Vesiyhtiöön liittyvistä asiakirjoista kunta toteaa, että vaikkei julkisesti omistetun osakeyhtiön toimintaan sovelleta julkisuuslakia, asiakirjat kuuluvat lain soveltamisalan piiriin, koska ne ovat kunnan hallussa. Akseli-asiakirjat ja kunnan valmiussuunnitelmat ovat kunnan mukaan osittain salassa pidettäviä.