Ladataan
Etusivu Yhteystiedot Näköislehti Uutiset Kulttuuri Urheilu Mielipiteet Teemat Muistokirjoitukset Kolumnit Pääkirjoitukset Vaalit Muut lehdet

Masku ei muuta päätöstä yritystontin sopimussakosta

Maskun kunnanhallitus ei ottanut uudelleen käsittelyyn joulukuista päätöstään, joka koski velvoitteiden siirtoa ostajalle yritystontin kiinteistökaupan yhteydessä. Aiemmasta päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Hallitus hyväksyi joulukuussa kunnan ja Realpark Masku Oy:n välisen sopimusluonnoksen rakentamisvelvoitteiden siirrosta. Luonnos laadittiin niin, että sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kiinteistökauppa Realpark Oy:n ja Terrawise Oy:n kesken on allekirjoitettu. Kunta on myynyt kyseisen yritystontin Rivieran alueelta vuonna 2015 JJ Kaivin ja Kallio Oy:lle, jolta omistus on siirtynyt Terrawise Oy:lle. Alkuperäisessä kauppakirjassa on maininta, jonka mukaan tontille olisi pitänyt rakentaa vuoden 2018 lokakuun loppuun mennessä 1300 neliömetrin suuruinen yritysrakennus. Rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty. Hallitus päätti marraskuussa uuden sopimuksen laatimisesta niin, että rakentamisvelvoitteen takarajaa siirretään vuoden 2024 loppuun. Rakentamisvelvoite sopimussakkoineen siirtyy Realpark Masku Oy:lle. Sopimussakko on kaksi kertaa alkuperäinen kauppahinta eli noin 595 000 euroa. Hallitus kiistää oikaisuvaatimuksessa esitetyn väitteen, jonka mukaan hallitus olisi lieventänyt sopimusehtoja yhden yrittäjän kanssa ja asettanut muut yrittäjät epätasa-arvoiseen asemaan. Hallitus toteaa, ettei se ole luopunut sopimussakosta eikä alentanut sitä, vaan antanut mahdollisuuden velvoitteen siirtämiselle. Hallitus muistuttaa, että kunnan yritystonteista tehdyissä luovutuskirjoissa on pääsääntöisesti maininta, jonka mukaan rakentamisvelvoitteeseen voi hakea jatkoaikaa. Hallituksen mukaan nyt ei ole kyse ennakkotapauksesta, koska jatkoaikoja on jo aiemmin myönnetty. Kunnanhallituksen puheenjohtaja päätti pitää kokouksen joulukuun alussa, koska marraskuun puolivälin jälkeen pidetyssä kokouksessa asia käsiteltiin Realpark Masku Oy:n toivomuksesta salaisena siksi, että sopimuksen valmistelu oli tuolloin vielä kesken. Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti, että asia käsitellään mahdollisimman nopeasti julkisella listalla, koska tätä vaati esimerkiksi osa oikaisuvaatimuksen tekijöistä. Hallitus toteaa, että päätöksentekijöille on tuotu tiedoksi asian käsittelyn kannalta tarpeellinen tieto. Lisäksi sopimuksen kohde on määritelty riittävällä tarkkuudella. Maskun kunnan elinvoimapäällikkö Lauri Hyttinen muistuttaa, että yritystonttien rakentamisaikatauluihin liittyy aina epävarmuutta. – Investointien osalta ei voida varmuudella sanoa, pystytäänkö niitä toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman puitteissa. Kunnan tavoitteena on aina tietysti se, että kiinteistölle rakennetaan, mutta on pystyttävä neuvottelemaan, sopimaan ja tarvittaessa joustamaan. On katsottava isompia kokonaisuuksia ja mietittävä sitä, mikä vaikutus kuntatalouteen on uusilla yrityksillä verrattuna esimerkiksi sopimussakosta saatavaan kertakorvaukseen, Hyttinen sanoo. Hyttinen huomauttaa, että sopimuksiin on kirjattu kunnalle mahdollisuus kohtuullistaa tai luopua sakosta kokonaan, jos tontti myydään alkuperäisellä kauppahinnalla eteenpäin. – Tämä tosin useimmiten edellyttää sitä, että kunta ostaa tontin takaisin itselleen tai se myydään kunnan osoittamalle ostajalle. Hyttinen kommentoi keskustelua siitä, miksi sopimuksissa on sakkoja, jollei niitä peritä. – Sakkojen ensisijainen tarkoitus on varmistaa että hankkeet toteutuvat. Tarvittaessa on voitava neuvotella, että näin käy. Jos luodaan äärimmäisen tiukkoja ja joustamattomia sopimuksia, vaikeutetaan erityisesti pienyrittäjien toimintaa. Hyttinen myöntää, että rakentamisvelvoitteiden seurannassa on ollut puutteita. – Tähän on nyt reagoitu ja jatkossa olemme säännöllisesti yhteydessä yrityksiin vastaavien tapausten välttämiseksi. Nyt ilmi tulleiden tapausten osalta neuvottelut ovat käynnissä. Hyttinen korostaa edellytysten luomista yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen ja kunnan elinvoiman lisäämiseksi. – Realparkin kaltaisen valtakunnallisestikin merkittävän toimijan saaminen Rivieralle on loistava mahdollisuus alueen kokonaiskehityksen kannalta. Jo nyt on näkyvissä, että kiinnostus alueen tontteihin on lisääntynyt. Rivieran alueella on vaikutusta myös kunnan omakotitonttien kiinnostavuuteen.